College Heumen hoeft niet zo nodig te sparen

College Heumen hoeft niet zo nodig te sparen

HEUMEN – Het Heumense college heeft niet de wens om geld op te potten op de bankrekening van de gemeente. Daarom beoogt het in de plannen voor de komende vier jaar om zoveel mogelijk quitte te spelen.

Het beschikbare geld wordt zoveel als mogelijk in het realiseren van de ambities op het gebied van onder andere verduurzaming en participatie geïnvesteerd. De programmabegroting van het college moet nog wel door de gemeenteraad aangenomen worden.

Dorpsverbinders

Per jaar geeft het college in haar plannen zo’n 5200 euro per huishouden uit, op een totaal budget van 38 miljoen euro. Opmerkelijk in de plannen is het voornemen om twee ‘dorpsverbinders’ aan te stellen. ‘Deze mensen moeten zorgen voor sociale cohesie,’ zegt wethouder Frank Eetgerink (D66). ‘Dat bewoners elkaar vinden, maar ook dat men de weg naar de gemeente kan vinden.’ De vacatures voor deze functie zijn al openbaar gemaakt.

Iedereen doet mee

Het college wil investeren in extra budget voor kinderen uit gezinnen waar financiële krapte bestaat, zodat deze bijvoorbeeld kunnen sporten en mee kunnen met uitjes. Met deze investering hoop men 200 tot 300 kinderen meer te bereiken dan voorheen. Ook wordt in 2019 een participatiecoach in de hand genomen. ‘In het kader van ‘Iedereen doet mee’ gaan we er extra werk van maken om mensen die zonder werk zitten aan het werk te krijgen,’ vertelt wethouder Leo Bosland (GroenLinks). ‘Iedereen kan wat en wil wat. We willen belemmeringen wegnemen zodat ook mensen die niet volledig kunnen werken toch wat om handen kunnen hebben.’

Energietransitie

Ook de energietransitie staat hoog op de agenda in Heumen. ‘We zijn met bewoners in overleg hoe we een grote, duurzame energieopwekking gaan inrichten in de gemeente,’ vertelt Bosland. ‘Daarvoor kijken we naar de verdeling van windmolens en zonneparken, die buiten de bebouwde kom geplaatst moeten worden. Daarbij is de mogelijkheid tot uitruil, maar we ontkomen niet aan windmolens. Als we enkel voor zonneparken kiezen moeten we hele buitengebied volbouwen met zonnepanelen om tot voldoende opwekking van energie te komen’ Ook worden er plannen gemaakt voor het aardgasvrij maken van wijken. ‘Dat is nog in een vroeg stadium, maar de eerste wijk die we gaan aanpakken wordt Kroonwijk in Malden. Wie het gaat betalen? Iedereen zal er een bijdrage aan moeten leveren. De sterkste schouders het meest. De gemeente kan bijspringen voor zij die het geld echt niet hebben. Uiteindelijk moet iedereen een warm huis kunnen hebben dat duurzaam is.’ ‘Ondertussen blijven we geld vrijmaken voor duurzaamheidsleningen,’ zegt wethouder Maarten Schoenaker (CDA). ‘Voor ons zonnecellenproject hebben we maar liefst 5 miljoen euro uitgetrokken. We kijken ook naar maatschappelijk vastgoed. Van die gebouwen zijn al energiescans gemaakt.’

Veiligheid

Qua veiligheid richt men zich op inbrekers, ondermijningscriminaliteit en vuurwerk. ‘We zijn een aantrekkelijke gemeente voor inbrekers,’ zegt burgemeester Marriët Mittenburg. ‘Omdat de donkere dagen er weer aankomen starten we weer een offensief naar bewoners toe om men bewust te maken van het feit dat er voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden. Deze tactiek is tot nu toe succesvol gebleken. Helaas valt er qua auto-inbraken nog een slag te maken.’ De aanpak van ondermijningscriminaliteit is ook een aandachtspunt. ‘Helaas staan de huidige privacyregels een beetje in de weg. Het zou constructief zijn als de politie en de woningbouw meer konden samenwerken door gegevens uit te wisselen. Maar dit is nu lastig.’ Waar het vuurwerk betreft, wil Mittenburg vooral dat het gezellig blijft. ‘We leggen geen nieuwe beperkingen op, maar proberen te stimuleren dat mensen het feestje samen vieren. Samen genieten van vuurwerk in plaats van ieder voor zich. Als we daar straten voor moeten afzetten zijn we daartoe zeker bereid.’

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}