Gemeente Heumen en omwonenden hebben ontwerp voor Kroonwijkpark klaar

Gemeente Heumen en omwonenden hebben ontwerp voor Kroonwijkpark klaar

MALDEN – De gemeente Heumen is in overleg met omwonenden tot een conceptontwerp gekomen voor het te herinrichten Kroonwijkplantsoen. In dit gebied komt ook de nieuwbouw van basisschool De Vuurvogel. De school vormt de spil in het nieuwe park, waarin hoogteverschillen, slingerende paden, speelgelegenheid, zitgelegenheid en veel natuur terug te vinden gaan zijn. Aan de Schoolstraat komt een kiss-and-ride voor ouders die hun kinderen naar school brengen.

Ontwerp

Aan de Schoolstraat, bovenop de ondergrondse parkeergarage, komt een kiss-and-ride zone waar ouders hun kinderen op schooldagen kunnen afzetten en ophalen. Aansluitend daarop komt een zogenaamde ‘avonturenkuil’, een plek met hoogteverschillen waar speelgelegenheid en zitgelegenheid gecreëerd gaat worden. Daarachter, in de hoek van het park, komt de nieuwe basisschool met een speelplaats eromheen. Achter de school is nog ruimte voor een klein sportgebied. Verder wordt er in het park gewerkt met hoogteverschillen en komen er slingerende paden. De schoolroute wordt duidelijk herkenbaar gemaakt en het oversteken in het gebied krijgt extra aandacht bij de herinrichting van de verkeersstructuur. Wethouder René Waas (VVD) is enthousiast over het ontwerp. ‘Het plantsoen wordt een heus park met alle ruimte voor de basisschool en de daarbij horende verkeersbewegingen, maar het wordt ook een plek waar onze jonge inwoners kunnen spelen en onze oudere inwoners elkaar kunnen ontmoeten.’ In het ontwerp voor het Kroonwijkpark is ook plaats voor eetbare begroeiing, wadi’s en een informeel voetbalveldje.

Participatief traject

Waas benadrukt dat het nog een om een concept gaat, maar roemt de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. ‘We hebben ons best gedaan om het participatief op te pakken door een meedenkgroep van omwonenden op te richten, en dat is goed gelukt. We hebben meer deelnemers gehad dan verwacht, en de spreiding qua woonplek, leeftijd en geslacht was ook mooi in balans. Onlangs hebben andere omwonenden het ontwerp tot zich kunnen nemen tijdens een informatieavond, en de respons was zeer positief. We blijven natuurlijk doorgaan met het participatief proces.’

Knelpunten

Wel zijn er een aantal ‘knelpunten’ die leven bij de omwonenden waar naar gekeken moet worden. Dat zijn bijvoorbeeld zaken als zwerfafval en hondenpoep. ‘Dat kunnen we wellicht met behulp van de omwonenden zelf het hoofd bieden’, zegt Waas. Ook wil men graag vermijden dat de voormalige kiss-and-ride locatie voor de basisschool, aan de Dahliastraat, niet ook na opening van het nieuwe schoolgebouw nog zo gebruikt gaat worden door ouders. Daarnaast hopen omwonenden dat het park geen hangjongeren gaat aantrekken. Daar maakt Waas zich niet zo druk om: ‘We hebben inmiddels zoveel zorg besteed aan onze hangjongeren, dat we wel durven te zeggen dat we die situatie onder controle hebben.’

Dubbele inzetbaarheid parkeerplaatsen

Een punt van discussie dat nog geen duidelijke uitkomst heeft, is de mogelijke dubbele inzetbaarheid van parkeerplaatsen voor de basisschool. Deze zijn primair bedoeld voor personeel van de school, maar zouden eventueel ook beperkt beschikbaar gesteld kunnen worden voor gebruikers van Winkelcentrum Malden. ‘Wat ons betreft zou dit alleen tijdens piekmomenten kunnen. Maar het moet veilig en handhaafbaar zijn, anders gaat dat dubbel gebruik niet door.’ Toch ziet Waas dit wel positief in. ‘Er zijn voldoende voorbeelden van plekken elders waar dit prima geregeld is.’

Tijdspad

De gemeenteraad moet haar licht nog laten schijnen over het ontwerp voor het Kroonwijkpark, en moet ook fondsen beschikbaar stellen voor de realisatie ervan. Een eerder genoemd tijdspad waarbij de basisschool in het nieuwe schooljaar al in gebruik genomen wordt, lijkt van de baan. Wel is het de bedoeling dat de herinrichting van het gebied in 2020 van start gaat.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}