Gemeente Heumen wil 'neerwaartse spiraal' centrum Malden keren

Gemeente Heumen wil 'neerwaartse spiraal' centrum Malden keren

MALDEN – De gemeente Heumen wil het centrum van Malden aanpakken, dat in een ‘neerwaartse spiraal’ zit qua aantrekkelijkheid en concurrentiepositie. De aanpak gebeurt dan in samenwerking met de gemeenteraad, inwoners, vertegenwoordigers van de kerk, vastgoedeigenaren en ondernemers.

Een interessante aanpassing die alvast aangekondigd wordt, is de verplaatsing van de markt van het Kerkplein naar het Zuidplein, de grote parkeerplaats bij het overdekte winkelcentrum.

Onvoldoende aantrekkelijk

Een verkenning onder de stakeholders levert een beeld op van een dorpshart in de problemen. ‘Het winkelcentrum functioneert steeds minder goed’, zegt adviseur ruimtelijke ordening Patrick Gering. ‘Er is leegstand, de huurprijzen zakken… Het winkelcentrum wordt steeds meer enkel als een boodschappencentrum gezien waar men maar kort verblijft. De uitstraling is onvoldoende aantrekkelijk. Dit ondanks het feit dat er een paar jaar geleden nog flink is geïnvesteerd in het mogelijk maken van de komst van de Action. Daarnaast wordt een discountsupermarkt gemist.’

Landelijke trend

Het is niet een trend die alleen in Malden zichtbaar is. ‘Het gaat om een landelijke trend’, zegt Gering. ‘In Malden hebben we te maken met een ongewoon groot overdekt winkelcentrum voor een relatief klein dorp. Dat is een mooie faciliteit, maar ook een uitdaging om het draaiende te houden. We signaleren nu een neerwaartse spiraal. Als we nu ingrijpen, dan kunnen we het tij nog keren. Laten we het de komende jaren op z’n beloop, dan zijn de kansen wellicht verkeken.’

Vitaal centrum

‘We willen een vitaal centrum’, zegt wethouder René Waas. ‘Daar hoort een toekomstbestendig aanbod bij dat voorziet in wonen, werken en met name ook ontmoeten. We willen de lokale economie en daarmee ook de werkgelegenheid versterken. Vooral voor ouderen is er behoefte aan woningen in het dorsphart. Ook willen we het gebied op een duurzame manier ontwikkelen in de richting van een klimaatneutraal Heumen in 2050. We kijken ook naar zaken als mobiliteit en fietsen in het bijzonder, parkeren en verkeersontsluiting. Bij deze plannen gaat het niet enkel om het stapelen van stenen.’

Samenwerking

Dat betekent niet dat er meteen concrete plannen op tafel komen. Die moeten tot stand komen in samenwerking met verschillende partijen. Niet in de laatste plaats gaat het daarbij om ondernemers en vastgoedeigenaren die bereid gevonden moeten worden om investeringen te maken. Waas: ‘Sommigen doen dat al. Kijk bijvoorbeeld naar het Rabobankgebouw, waar woningen in gerealiseerd worden. Maar voor anderen is er nadrukkelijk de behoefte om eerst gezamenlijk tot een richting te komen. We hopen met alle betrokken partijen uiterlijk december tot een voorstel te komen waar de gemeenteraad zijn licht over kan laten schijnen.’

Vergroening

Ook is er de wens tot vergroening van het centrum van Malden. Waas: ‘Maar vijf procent van de openbare ruimte in het centrum is groen. We denken er onder andere over na om de Rijksweg minder nadrukkelijk aanwezig te laten zijn door de middenberm te vergroenen. Graag willen we ook wat doen aan de oversteekbaarheid van de weg.’

Markt

Vooruitlopend op de herontwikkeling van het centrum, is er vanuit de kerk de behoefte om het Kerkplein te herontwikkelen. De mogelijkheid hiertoe ontstaat, omdat het conceptplan zoals het er nu ligt al een verplaatsing van de warenmarkt van het Kerkplein naar het Zuidplein aankondigt. ‘Het Zuidplein heeft een entreefunctie voor het commerciële deel van het centrum. Tachtig procent van de bezoekers van het winkelcentrum komt aan die kant binnen, terwijl de ‘echte’ entree aan de kant van de Rijksweg ligt.’ Het Kerkplein zou dan meer een dorpse setting kunnen krijgen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}