Hangjongeren Malden: bankje verdwijnt en extra toezicht

Hangjongeren Malden: bankje verdwijnt en extra toezicht

MALDEN – De maatregelen tegen overlast van hangjongeren rond Winkelcentrum Malden worden na een brief van de burgemeester en wethouder vervolgd met het verwijderen van een bankje bij het winkelcentrum en de inzet van cameratoezicht en twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA).

Dat vertelde wethouder Frank Eetgerink (D66) donderdagavond in reactie op vragen en een motie vanuit de VVD.

Veel overlast voor kwetsbare groep

De VVD complimenteerde de bestuurders op de genomen stappen, maar had graag via een motie voor elkaar gekregen dat de ‘bushalte’ op het Kerkplein die speciaal voor de jongeren geplaatst is verplaatst werd naar elders. ‘Deze hangplek is geplaatst om elders de problemen weg te nemen, maar nu heeft een kleine groep mensen buitensporig veel overlast,’ zegt fractievoorzitter Harry Smeets. ‘Daarbij horen de ondernemers in het winkelcentrum, de omwonden, maar zeker ook mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld met een rollator, die er niet langs durven te lopen. De essentie van onze motie is niet om het probleem op te lossen, maar om deze mensen te ontzien.’ De motie werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. De VVD nam genoegen met een toezegging om begin 2019 met de raad en het college het gesprek hierover aan te gaan.

Integrale aanpak

‘We zijn bezig met een integrale aanpak van de overlast. Naast de brief zijn er reeds gesprekken geweest met winkeliers, vastgoedeigenaren en inwoners,’ vertelt wethouder Eetgerink. ‘We rollen een aantal maatregelen in samenhang uit. Er wordt een bankje bij het winkelcentrum weggehaald om te voorkomen dat jongeren zich daar nog langer ophouden. Met het aannemen van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening vanavond kunnen we cameratoezicht gaan inzetten. We zetten twee extra BOA’s in om rond de feestdagen jongeren weg te houden bij winkelcentrum. Maar dan moeten we ze wel ergens heen kunnen sturen. Een plek zoals die op het Kerkplein is noodzakelijk, dat vinden ook de BOA’s.’

Brief

Over die brief die burgemeester Marriët Mittendorff en wethouder Eetgerink naar een groep hangjongeren stuurden, is Smeets positief: ‘Eén van de clubgenoten van mijn zoons heeft ook zo’n brief gehad. Hij werd er onrustig van en vroeg me of dat consequenties ging hebben voor een toekomstige baan in de logistiek. Wel als je even zo daar gaat, heb ik hem verteld. De brief werkt dus goed, waarvoor complimenten.’

Geen probleem maar uitdaging

GroenLinks-fractievoorzitter Rob Schuurman probeerde voorafgaand aan de motie nog nuance in het debat te brengen: ‘We hebben hier niet te maken met een probleem, maar met een uitdaging. Het gaat om een groep jongeren die wat minder goed sociaal aangepast gedrag toont. In de aanpak daarvan moet de nuance wel een hoofdrol blijven spelen. We kunnen hier niet onderuit met simpele oplossingen, maar moeten het in een bredere context zien. Het is een complexe uitdaging, en ik heb er weinig fiducie in dat het helemaal gaat verdwijnen. Zeker ook als ik kijk hoe ik zelf op die leeftijd was.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}