Heumen gaat statushouders extra ondersteunen

HEUMEN – Het college van B&W van Heumen wil statushouders (vluchtelingen die mogen blijven) het komende jaar extra ondersteunen bij hun integratie. Uit onderzoek door studenten en uit signalen van Vluchtelingenwerk blijkt dat veel statushouders zich maatschappelijk onvoldoende kunnen redden.

Bovendien heeft de gemeente onvoldoende zicht op de situatie waarin de statushouders zich bevinden. De kennis daarover is te veel versnipperd over diverse partijen, zoals Werkbedrijf, hulpverleners, Vluchtelingenwerk en gemeente.

Meer contacten met Nederlanders

Volgens het college hebben statushouders vooral behoefte aan meer gelijkwaardige contacten en activiteiten met Nederlanders. Ook hebben ze grote behoefte aan meer gestroomlijnde informatie over inburgering, werk en financiën.

Het is de bedoeling dat elke statushouder een coach krijgt toegewezen, waarna ze gezamenlijk een plan opstellen. In zo’n individueel plan is er aandacht voor werk en financiën, maar ook bijvoorbeeld voor de gezondheid en het sociale netwerk van de statushouder.

Statushouder krijgt gerichte hulp

De coach houdt voortdurend de vorderingen in de gaten en helpt ook zelf daar waar nodig is. Hierdoor krijgt de statushouder veel gerichtere hulp aangeboden, zo is de bedoeling.

In eerste instantie blijft de regiefunctie gedurende één jaar van kracht. Daarna gaat de gemeente bekijken wat de versterkte inzet precies heeft opgeleverd. Dat gebeurt in samenspraak met de coach, de statushouder zelf en partijen zoals Vluchtelingenwerk en Werkbedrijf.

Binnenkort besluit gemeenteraad

De gemeenteraad van Heumen beslist op donderdag 31 januari over het plan van het college om de integratie van de statushouders een extra impuls te geven. In 2020 wordt in ons land een nieuw inburgeringsstelsel ingevoerd, dat de regie van de inburgering weer terugbrengt naar de gemeenten. In dit nieuwe stelsel past ook de inbreng van een coach.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}