Heumen heeft nieuw plan om schuldhulpverlening te verbeteren

Heumen heeft nieuw plan om schuldhulpverlening te verbeteren

HEUMEN – De komende jaren wil de gemeente Heumen haar schuldhulpverlening verbeteren. Het uitvoeringsplan 2019–2022 is met name bedoeld om financiële problemen van inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en nutsleveranciers, omdat die al in een vroeg stadium betalingsachterstanden kunnen signaleren. Door laagdrempelig te werken stuurt de gemeente erop aan dat inwoners meer financieel zelfredzaam worden.

Extra geld

De gemeente benadrukt dat de inwoners zelf verantwoordelijk blijven om schulden te voorkomen of aan te pakken. Het is de bedoeling dat inwoners met dreigende schulden eerder in beeld komen bij de gemeente. “Daarbij is het belangrijk om maatwerk te leveren, om de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. Dat zijn de belangrijkste kernpunten van het nieuwe plan,” zo stelt het college van B&W.

De rijksoverheid heeft in het verleden diverse keren extra gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van de schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Het college van B&W wijst er op dat de gemeente deze gelden ook altijd daadwerkelijk voor deze doelen heeft ingezet.

Jaarlijks 40 mille extra

Toch gaat men jaarlijks 40.000 euro extra inzetten voor preventie, vroeg-signalering en schuldhulp voor ondernemers. Deze extra middelen zijn op basis van het Coalitieakkoord door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Overigens functioneert de schuldhulpverlening in Heumen prima, zo stelt het college in de brief aan de Heumense gemeenteraad.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}