Heumen hoopt op adequate oplossing voor 'verwarde' inwoners

Heumen hoopt op adequate oplossing voor 'verwarde' inwoners

HEUMEN – De gemeente Heumen hoopt vurig dat een stuurgroep van samenwerkende gemeentes gaat helpen om het probleem van mensen die door bezuinigingen op de zorg een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen het hoofd te bieden. Voor deze mensen is volgens burgemeester Marriët Mittendorff te weinig opvangcapaciteit, en dat zou goed merkbaar zijn in de gemeente. Het is één van de redenen dat er in 2018 aanzienlijk meer overlast werd gemeld in de gemeente dan in de jaren ervoor.

Wegbezuinigd

‘We zien steeds meer dat er gedoe komt van mensen die vroeger met een indicatie in een zorginstelling zouden hebben gezeten, maar wat nu wegbezuinigd is,’ zegt Mittendorff. ‘En dat is een verkeerde bezuiniging geweest. We hebben ook in onze gemeente veel mensen die niet meer goed weten in welke wereld ze leven, en bijvoorbeeld de buren bedreigen of andere rare dingen doen, zoals een hek om hun huis willen zetten. Maar ook bij de brand in zorgcomplex de Heumense Hof vorig jaar hebben we te maken gekregen met mensen die een gevaar voor zichzelf en voor anderen waren. Dit alles is ook de reden om gezamenlijk als gemeentes binnen Tweestromenland [Druten, Beuningen, Wijchen, Berg en Dal, Heumen en West Maas en Waal] nu zorg en veiligheid als een gecombineerde prioriteit te gaan behandelen.’

Niet thuis

Volgens Mittendorff komt het geregeld voor dat de gemeente moet gaan buurten bij mensen bij wie het niet goed lijkt te gaan. ‘Instellingen die hierin zouden moeten samenwerken om deze mensen op te vangen geven dan vaak niet thuis. Ze houden de boot af, zeggen dat het niet hun zaak is. Als wij een inbewaringstelling [gedwongen opname, red.] uitschrijven, willen we er ook van op aan kunnen dat er voldoende bedden zijn om mensen die die zorg hard nodig hebben te kunnen opvangen. Deze mensen moeten op een plek kunnen komen waar ze nog wél een gelukkig leven kunnen leiden, in plaats van alleen opgesloten te zitten in hun eigen huis. Wat daar blijven ze nu achter, en er wordt maar weinig naar omgekeken.’

Samenwerking

Er moeten meer instrumenten komen om in dit soort gevallen adequaat te kunnen handelen, vindt Mittendorff. Wethouder Frank Eetgerink (D66) is dan ook namens de gemeente Heumen afgevaardigd naar een stuurgroep voor zorg en veiligheid, waarin vertegenwoordigers van de gemeenten in Tweestromenland samenkomen. ‘De keten is niet goed georganiseerd,’ vindt Eetgerink. ‘Wanneer er bij de GGD melding gemaakt wordt van een kwetsbare, verwarde persoon, volgt er te vaak geen adequate actie op. En het is niet bedoeling dat deze mensen door de politie afgevoerd worden, want dat moet gebeuren door een instelling die daarin gespecialiseerd is. Daarom trekken we nu als gemeentes samen op om te bekijken hoe we dit kunnen gaan organiseren en alles goed op elkaar kunnen afstemmen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}