Heumen onderzoekt inburgeringscursussen na signalen over 'bedenkelijk niveau' ROC

Heumen onderzoekt inburgeringscursussen na signalen over 'bedenkelijk niveau' ROC

HEUMEN – De gemeente Heumen moet in opdracht van de raad onderzoek gaan doen naar de kwaliteit van inburgeringscursussen die haar statushouders ontvangen. Dat is het gevolg van een unaniem aangenomen motie van het CDA. Fractievoorzitter Rob de Graaf gaf aan signalen te hebben ontvangen van statushouders dat het lessenaanbod van in het bijzonder ROC Nijmegen ‘van bedenkelijk niveau’ zou zijn. Wel gaf hij aan dit niet voor absolute waarheid aan te nemen, en daarom graag een onderzoek te willen.

Taallessen

'Ik spreek hier op straat regelmatig met verschillende mensen die op vrijwillige basis statushouders helpen bij hun integratie,' vertelt De Graaf. 'Van hen krijg ik al langere tijd signalen dat de inburgeringscursussen niet helemaal lekker verlopen bij ROC Nijmegen, met name met betrekking tot de taallessen. De groepen zijn te groot, lessen gaan niet door. Het gevolg is dat verschillende statushouders aangeven dat ze door het te lage taalniveau moeilijk aan een baan komen of aangenomen worden op een BBL-opleiding.'

Werk vinden

De VVD onderschrijft, net als het CDA, het belang van werk vinden voor statushouders. ‘We hebben ons al eerder afgevraagd wat werkloze statushouders de hele dag doen, in de hoop dat ze niet alleen maar op hun kamer hangen,’ zegt raadslid Harrie Smeets. ‘We weten dat jonge, ongetrouwde mannen voor problemen kunnen zorgen.’ Smeets stoorde zich aan wat hij ziet als ‘vrijblijvendheid’ in het voorstel van het college. ‘Een groot deel van de statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering, die ons nog extra geld kost. Deze mensen moeten gewoon aan het werk. Het college moet veel strakker dan in het verleden erop toezien dat mensen integreren en aan het werk gaan.’ Rob Schuurman (Groen Links) predikt juist geduld. ‘Als je uit een groepssamenleving komt, zoals Syriërs en Afrikanen, dan heb je een hele andere kijk op de wereld. We moeten er heel goed rekening mee houden dat die cultuurverschillen jaren kosten om te overbruggen. Je doet er heel erg lang over voordat je deze samenleving snapt, want Nederland is heel erg ingewikkeld.’

ROC Nijmegen

De kritiek op ROC Nijmegen, die De Graaf van burgemeester Marriët Mittendorff ondanks verzoek van Smeets niet verder mocht toelichten, klonk de wethouder niet bekend in de oren. ‘ROC Nijmegen levert voor zo’n 300 mensen taallessen, waarvan 12 uit Heumen,’ meldt Bosland. ‘Anderen zitten bij andere instellingen zoals Step en Radboud into Languages. Het ROC krijg een beoordeling van 7,8 door statushouders. De slagingspercentages zijn hoog. Maar ik neem de motie serieus. Elke statushouder die niet de juiste kwaliteit krijgt is er een te veel. Tot halverwege 2020 kan ik daar echter alleen met de handen op de rug naar kijken.’ DGH-raadslid Herman Katteler zegt de percentages weinig. ‘Die slagingspercentages van ROC Nijmegen slaan op een te laag niveau voor kansrijke integratie in de samenleving.’ 

Blik op Werk

Gerard Laenen (D66) waarschuwt voor beeldvorming over de onderwijsinstelling. ‘Ook voor taallessen geldt de vrije markt. We kunnen niet als gemeente de voorkeur aan een bepaalde instelling geven. We hebben het keurmerk ‘Blik op Werk’ om slagingspercentages te controleren. Als de lessen slecht zijn, dan moet dat daarin terug te zien zijn. Van Vluchtelingenwerk begrijp ik dat het goed gaat met de statushouders. Wanneer is het dan nóg beter?’

Langs de zijlijn

De motie van De Graaf sloot aan bij een voorstel van het college om geld vrij te maken om statushouders van meer begeleiding te voorzien. Uit onderzoek blijkt dat zij zich vaak aan hun lot overgelaten voelen. De gemeente deelt in het bredere perspectief taken met Vluchtelingenwerk, maar heeft tot 2020 nog weinig inspraak. ‘Wij staan langs de zijlijn en kijken ernaar,’ vertelt wethouder Leo Bosland (Groen Links). ‘Tranen stromen uit de ogen bij de conclusies uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Statushouders moeten zelf beschikken over hun inburgeringsbudget, en moeten bij aanmelding bij een onderwijsinstelling tekenen voor afname van het complete pakket.  Is dat een slecht traject, dan haalt een aantal de cursus niet. Die moeten dan hun budget gaan terugbetalen. Een aantal van hen wordt dan gewoon ontheven en aan zijn lot overgelaten omdat niemand er meer geld in wil steken. Het Rijk is nu op de weg om gemeentes met ingang van medio 2020 een stevigere taak hierin te geven. Dan wordt het eerste moment dat we kunnen beginnen met aandacht voor de Nederlandse taal al in het AZC. Nu gaat er 1 of 2 jaar verloren voor het moment dat ze iets mógen gaan doen.’

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}