Heumen overtreedt wet met steun voor sportexploitant Laco, probeert consequenties te voorkomen

Heumen overtreedt wet met steun voor sportexploitant Laco, probeert consequenties te voorkomen

HEUMEN/MALDEN – De gemeente Heumen overtreedt volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de wet met de bruikleen en verhuur van het vroegere sportcomplex De Veldschuur en het huidige Sportcentrum Malden.

Vanwege de vooralsnog niet geopenbaarde sancties die aan het besluit van de ACM kleven, wil het college dat de raad een algemeen belangbesluit vaststelt, waarmee de gemeente de exploitatie van het sportcentrum buiten de Wet Markt en Overheid kan plaatsen.

Oneerlijke concurrentie

De procedure bij de ACM is november 2018 gestart op aangeven van Rob Wijnhoven, eigenaar en exploitant van Sportcenter Lierdal in Molenhoek. Hij weet zich daarbij gesteund door andere sportondernemers uit de directe omgeving. Zij vinden dat de gemeente door Laco te faciliteren in de bouw en exploitatie van een sportgelegenheid voor oneerlijke concurrentie op de markt zorgt, omdat Laco hierdoor ‘onrealistisch lage’ prijzen zou kunnen voeren.

Overtreding wet

Het onderzoek heeft na herhaaldelijke uitwisseling van standpunten tussen de gemeente en de ACM ertoe geleid dat de ACM de gemeente middels een conceptbesluit heeft laten weten dat men een redelijk vermoeden heeft dat de gemeente met de bruikleen en de verhuur de Wet Markt & Overheid overtreedt. Op 19 juni 2019 heeft de gemeente en ook exploitant Laco een zienswijze ingediend en de ACM verzocht om haar concept-besluit te heroverwegen.

‘Inhoudelijk ondeugdelijk besluit’

Een exploitatiebijdrage viel tot voor kort niet onder het toepassingsbereik van de Wet Markt en Overheid. De gemeente Heumen en Laco vinden het concept-besluit dat de ACM nu heeft gemaakt ‘inhoudelijk ondeugdelijk’, omdat de ACM haar wettelijke toetsingskader uit de Wet in het besluit ‘in ernstige mate oprekt door nu wel een exploitatiebijdrage onder het toepassingsbereik van de Wet Markt en Overheid te laten vallen’. De ACM zou in gesprekken met de gemeente nadrukkelijk hebben aangegeven de gemeente Heumen hiervoor als pilot te nemen.

‘Niet gebaat bij langdurige procedures’

De gemeente kiest nu voor een algemeen belangbesluit in plaats van procederen tegen het besluit van de ACM. ‘De gemeente en haar inwoners zijn niet gebaat bij langdurige bestuursrechtelijke procedures met de ACM ter beantwoording van de vraag in hoeverre de bevoegdheden van de ACM vanuit de Wet M&O al dan niet reiken. Zonder een algemeen belangbesluit ontstaat een langdurige bestuursrechtelijke procedure, waarbij de uitkomst onzeker is.’

Algemeen belangbesluit

Een algemeen belangbesluit is een geheel wettige procedure die overheden vaker gebruiken om de consequenties van een ongunstig besluit van de ACM te omzeilen. In dit besluit moet men op overtuigende wijze stellen waarom de zaak in kwestie het algemeen belang dient, en waarom het enkel op deze manier kon. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) buigt zich daarna nog over de validiteit van de argumenten. In december 2018 besloot het CBB nog in het nadeel van de gemeentes Hengelo en Zeewolde.

Maatschappelijke activiteiten

Sportcenter Lierdal heeft een zienswijze mogen indienen op het concept-algemeen belangbesluit van de gemeente, waarin het stelt dat de gemeente zich schuldig maakt aan kruissubsidiëring. De exploitatiebijdrage van de gemeente wordt volgens Lierdal niet door Laco gebruikt voor maatschappelijke activiteiten, maar wordt gebruikt om de commerciële activiteiten (met name de fitness) ‘ver onder marktprijs’ te kunnen aanbieden en daardoor de concurrentie buiten spel te zetten. De gemeente Heumen wijst deze argumentatie af op basis van een onderzoek dat het heeft door een onafhankelijk bureau heeft laten uitvoeren naar de marktpositie van Sportcentrum Malden. De maatschappelijke activiteiten laten in de resultaten een zodanig negatief exploitatieresultaat zien, dat zonder een substantiële exploitatiebijdrage vanuit de gemeente en een substantiële bijdrage vanuit de commerciële activiteiten aan de maatschappelijke activiteiten, een gezonde exploitatie niet mogelijk is. ‘Zonder de commerciële activiteiten zou de exploitatiebijdrage van de gemeente aan Laco veel hoger zijn,’ laat de gemeente weten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}