Heumen wil splitsen woningen mogelijk gaan maken

Heumen wil splitsen woningen mogelijk gaan maken

HEUMEN – De gemeente Heumen wil het genereren van extra wooneenheden gaan bevorderen door het spiltsen van woningen mogelijk te maken. Dit is weliswaar in strijd met de geldende bestemmingsplannen, maar kan mogelijk gemaakt worden door vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Het idee komt voort uit de behoefte aan extra betaalbare woonruimte voor starters en senioren.

Woonvisie

Het nieuwe beleid past volgens het college in de opgestelde woonvisie. ‘Goed wonen voor alle huidige en toekomstige inwoners staat voorop,’ schrijft men in een mededeling aan de Heumense gemeenteraad. ‘De grote voorraad eengezinswoningen binnen de kernen begint uit de pas te lopen met de vergrijzende bevolking. De woningvoorraad moet daarom kwalitatief verbeterd worden. Woningen moeten energieneutraal worden en voldoende levensloopbestendig. Langer zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen moet gefaciliteerd worden.’

Voorwaarden

Splitsing blijft in principe beperkt tot maximaal één extra wooneenheid. In bijzondere gevallen, afhankelijk van de ligging, grootte en kwaliteit van het gebouw, is splitsing in meerdere wooneenheden mogelijk. Door de extra wooneenheid mogen geen onevenredige nadelige effecten op de omgeving ontstaan. Zo moet er bijvoorbeeld voldoende parkeermogelijkheid bij het pand en een goede ontsluiting op de openbare weg aanwezig zijn. Het perceel, met daarop de te splitsen woning, dient een zodanige maat te hebben, dat er voldoende ruimte is voor extra vergunningsvrije bergruimte. Uiteraard moet verder voldaan worden aan wet- en regelgeving. Woningsplitsing wordt niet toegestaan op bedrijventerreinen vanwege de kwaliteit van de leefomgeving.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}