Heumense raad unaniem achter 'risicovolle' begroting

Heumense raad unaniem achter 'risicovolle' begroting

HEUMEN – Het college van Heumen heeft een lange raadsvergadering kunnen afsluiten met unanieme steun voor de voorgelegde gemeentelijke begroting. Oppositiepartijen DGH en PvdA stemden beiden in met de begroting met de aantekening deze ‘risicovol’ te vinden. Het college is namelijk niet van plan geld te gaan oppotten.

Vlees op de botten

In de begroting voor de komende vier jaar sluit het college de eerste drie jaar af met een klein verlies, om dat in het vierde jaar te compenseren met verwachte inkomsten. "We zijn door de zure appel van de crisis heen, en het zoet mag weer," zegt Leo Jansen (DGH). "We moeten vlees op de botten hebben. Daarom vind ik deze begroting risicovol. Dat wil ik gezegd hebben, voor als het onverhoopt fout gaat." Ans Stunnenberg (PvdA) was gelijkgezind: "Het is een correcte en degelijke begroting. Maar hij is wel erg scherp, en daar kleven risico’s aan."

Onroerendzaakbelasting

VVD-fractievoorzitter Harry Smeets verwierp de notie dat er niet genoeg ‘vlees aan de botten’ zou zitten. "We zijn steenrijk en doen het uitstekend ten opzichte van andere gemeentes. Alleen is de lastendruk nog te hoog. Daarom juichen wij het toe dat de onroerendzaakbelasting (ozb) niet geïndexeerd wordt. Als het aan ons lag, werd deze zelfs verlaagd." Smeets vond hierin vooral tegenstand van Ans Stunnenberg (PvdA), die graag had gezien dat de ozb wél geïndexeerd werd. "Het gaat om een kleine verhoging. Als we over een paar jaar wel weer gaan indexeren, is de stijging in één keer veel groter."

Gasloos

Wethouder Leo Bosland (GroenLinks) ondervond tegenstand van PvdA en CDA over het collegebesluit om een nieuwbouwproject verplicht ‘gasloos’ te laten uitvoeren. Hierdoor werden de woningen in één klap 26.000 euro duurder. "Het steekt dat u deze beslissing schijnbaar zonder uw raad gemaakt heeft," vond Stunnenberg (PvdA). Sander Meij (CDA) gaf bijval: "Duurzaamheid prevaleert boven afspraken die in de raad zijn gemaakt. We hebben hier gediscussieerd over de prijs van deze woningen." Bosland verdedigde het besluit met het argument dat het college hiertoe bevoegd is, maar zei wel: "Ik had ook liever gezien dat de projectontwikkelaar het niet had doorberekend naar de kopers. Maar de koper krijgt wel een rijkssubsidie terug van anderhalf à tweeduizend euro. Daarnaast kan er ook een duurzaamheidslening afgesloten worden die niet voor hypothecaire lening telt."

Invalidentoilet

Andere hete hangijzers waren de jaarlijkse bijdrage voor wijk- en dorpsplatforms, die volgens DGH onvoldoende is om ondernemende platforms te ondersteunen in het organiseren van activiteiten, en het ontbreken van een invalidentoilet in Winkelcentrum Malden. Op het eerste punt kreeg DGH een toezegging van de wethouder dat deze hierover in overleg zal treden. D66 wilde op het tweede punt middels een motie de ondernemers van Winkelcentrum Malden bewegen tot het faciliteren van een invalidentoilet in het winkelcentrum. Nadat VVD en PvdA zich openlijk verbaasd hadden over de notie dat je voor ‘een ander beslist wat deze in zijn huis moet doen’, kwam CDA-fractievoorzitter met de verlossende mededeling dat de nabijgelegen fysiotherapiepraktijk Van Woerkom een invalidentoilet heeft dat men wel wil openstellen voor invalide bezoekers van het winkelcentrum. Met de toezegging dat de wethouder hierover in gesprek zou gaan en er bij groen licht een duidelijke route wordt gemarkeerd naar deze sanitaire voorziening, werd de discussie gesloten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}