Inwoner gemeente Heumen beslist mee over windmolens en zonnepanelen

Inwoner gemeente Heumen beslist mee over windmolens en zonnepanelen

HEUMEN – Om de gemeente Heumen in 2050 klimaatneutraal te maken, is het nodig om op grote schaal duurzame energie op te wekken. Waar in de gemeente dat gaat gebeuren, is mede aan de inwoners zelf.

Zij hebben meegedacht tijdens speciale interactieve bijeenkomsten waarvoor speciaal een circustent werd opgezet. Maandagavond vond de laatste bijeenkomst plaats.

228 terajoule

Door middel van elektronica konden de inwoners uitproberen hoeveel zonnepanelen en windmolens er nodig zijn om de doelstellingen te halen. "Dat heeft wat ogen geopend," vertelt wethouder Leo Bosland (GroenLinks). "Wij willen 228 terajoule (63333333,333333 kWh) opwekken. Mensen geven de voorkeur aan velden met zonnepanelen in plaats van windmolens, maar op deze manier hebben ze kunnen zien dat het zonder windmolens niet gaat lukken. We kunnen het doel behalen met tien windmolens, of met 184 voetbalvelden met zonnepanelen. De acceptatie dat er een combinatie moet komen is nu ook ontstaan. Ook de ‘non-believers’ hebben hun steentje bijgedragen. Anders wordt er immers voor hen besloten."

Locaties

Hoewel de daadwerkelijke locaties nog verder uitgedacht moeten worden, was er op alle avonden instemming dat een stuk land tussen de A73 en het Maas-Waalkanaal, even ten zuiden van de Nijmeegse wijk Weezenhof, geschikt wordt geacht voor een combinatie van windmolens en zonnepanelen. Naast het zweefvliegveld is ook een stuk land beschikbaar, maar daar kunnen geen windmolens staan. Voor de meeste locaties moeten deals gesloten worden met particuliere grondeigenaren of instanties als Rijkswaterstaat.

Verduurzaming

Heumen zette eerder al flink in op verduurzaming. Het project Zonnepanelen Ontzorgt, waarvoor 5 miljoen euro is uitgetrokken, leverde al van 340 huishoudens aanvragen voor zonnepanelen op. Met het gestelde budget kunnen 1000 woningen van zonnepanelen voorzien worden. De gemeente trekt ook een miljoen euro uit voor duurzaamheidsleningen met een lage rente. Hiervoor ontving het tot nu toe 10 aanvragen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}