Oppositie Heumen bereid budget voor straatcoaches beschikbaar te maken

Oppositie Heumen bereid budget voor straatcoaches beschikbaar te maken

MALDEN – De oppositiepartijen in de gemeente Heumen zijn bereid in te stemmen met extra budgettering om straatcoaches mogelijk te maken, als dat het 'hardnekkige' en 'onhoudbare' probleem van overlast door hangjongeren kan oplossen.

Het probleem zit een aantal partijen, waaronder coalitiepartij VVD, zo hoog dat het op de agenda van een vergadering die over de programmabegroting zou gaan werd gezet.

Tekst gaat verder onder de video.

2 ton

De VVD fulmineerde over de noodzaak van een acute, harde aanpak van 'tuig' dat overlast veroorzaakt rond Winkelcentrum Malden. Wethouder Frank Eetgerink legde uit dat er gezocht wordt naar een nieuwe oplossing nu Jongerenwerk in de gemeente gestopt is. "We denken aan straatcoaches. Maar daar hangt een flink prijskaartje aan. In Beuningen heeft het 200.000 euro gekost. Dat moet niet uit het budget Jeugd komen, maar uit het budget Veiligheid. Of die ruimte er is, is maar de vraag."

Voorstel

Het beschikbaar stellen van budget is iets waar de gemeenteraad over mag besluiten. Raadslid Herman Katteler van oppositiepartij Democraten Gemeente Heumen boodt alvast medewerking aan: "Helpt het het college als de raad uitspreekt dat er geld beschikbaar gesteld wordt voor straatcoaches?" Hij vond daarbij steun van de andere oppositiepartij PvdA. Fractievoorzitter Ans Stunnenberg: "Als dit nodig is moet het er komen. Voor die mensen die omlopen omdat ze zich onveilig voelen, voor de mensen die vuurwerk naar zich gegooid krijgen. Met anderhalve wijkagent op ik weet niet hoeveel vierkante meter gaan we het gewoon niet redden. Kom met een voorstel." Wethouder Eetgerink gaf aan dat er gekeken kan worden naar de daadwerkelijke kosten.

Andere aanpak

Vanuit Democraten Gemeente Heumen kwam nog een ander voorstel. Raadslid Theo Noy: "Kan de politie als ze jongeren aanspreken niet vragen naar de naam? Dat maakt misschien meer indruk." Volgens Eetgerink is dit inderdaad een mogelijkheid. CDA-fractievoorzitter Rob de Graaf ziet graag dat er meer met de ouders samengewerkt wordt. "Kunnen we niet de ouders uitnodigen en samen tot een aanpak komen? Als er toezicht gehouden wordt door een naaste gedragen jongeren zich vaak beter." Volgens de wethouder is dit slechts een deel van de oplossing. "In een aantal gevallen is er toch een individueel traject voor nodig om het probleem aan te pakken."

Niet doortastend

De houding van de burgemeester en de wethouder ten opzichte van het probleem werd op basis van eerder op de dag gedane uitspraken door VVD-fractievoorzitter Harry Smeets als 'niet doortastend genoeg' aangemerkt tijdens de raadsvergadering. Eetgerink zei toen dat een deel van het probleem zit in het niet aanspreken van de jongeren en het achterlaten van brandbaar afval waar het niet hoort. Mittendorff zei dat een deel van de angst voor de jongeren voortkomt uit beeldvorming.

Cameratoezicht en verboden

Eetgerink kondigde wel aan dat op termijn door middel van een Algemene Plaatselijke Verordening alcohol- en drugsconsumptie in het openbaar verboden gaat worden. Ook maakt de APV cameratoezicht in de openbare ruimte mogelijk.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}