Raad Heumen geeft GroenLinks geen podium voor motie over LHBTi+'ers

Raad Heumen geeft GroenLinks geen podium voor motie over LHBTi+'ers

MALDEN – De Heumense gemeenteraad heeft bij meerderheid een motie laten schrappen van GroenLinks die oproept tot het bevorderen van sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTi+’ers. De raad is niet tegen de strekking van de motie, maar vindt dat het onderwerp niet in een gemeenteraad thuishoort.

Ook vindt de Heumense raad dat GroenLinks enkel een podium probeert te nemen voor zichzelf op dit onderwerp.

Regenboogvlag

In de motie roept GroenLinks het college onder andere op ‘een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTi+’ers in de gemeente Heumen’, dit te vertalen naar doelstellingen en een aanpak, en op de dagen waarop er officieel gevlagd wordt, ook de regenboogvlag te hijsen op het gemeentehuis.

Schrappen

Democraten Gemeente Heumen verzocht aan het begin van de raadsvergadering de motie te schrappen. Fractievoorzitter Leo Jansen vindt dat de motie in de gemeenteraad niet op de juiste plaats is, en vond daarvoor steun bij VVD, CDA en PvdA. ‘We vragen de gemeente Heumen juist om de regenboogvlag te hijsen’, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Rob Schuurman. ‘Als het om een verzoek gaat, had dit afgedaan kunnen worden in een commissievergadering’, vindt Ans Stunnenberg, fractievoorzitter van de PvdA.

Opkomen

Schuurman, indiener van de motie, grijpt de afwijzing van zijn motie aan om een gebrek aan steun voor de beoogde doelgroep te constateren. ‘Ik ben heftig benieuwd waarom mensen tegen een motie als deze kunnen zijn, die voor het opkomen voor mensen met een andere kleur of geaardheid dan de gemiddelde mens is.’

Podium

Voor de PvdA is ook het feit dat het een motie vreemd aan de orde van de dag betrof een reden om het schrappen te steunen. Stunnenberg: ‘We krijgen op deze manier niet de kans inhoudelijk op deze motie in te gaan. Dit betekent niet dat we ons afzetten tegen de inhoud van de motie, maar op deze manier is het slechts een podium voor GroenLinks om zich te profileren.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}