Raad Heumen wijst voorstel voor herbestemming historisch perceel Overasselt af

Raad Heumen wijst voorstel voor herbestemming historisch perceel Overasselt af

OVERASSELT – Het Heumense college heeft van de gemeenteraad haar voorstel voor het veranderen van de bestemming van een stuk land met daarop een historische karschuur aan de Garstkampsestraat in Overasselt moeten intrekken en moet met meer scenario’s komen.

Het raadsvoorstel om hier een gemengde bestemming 'wonen en bedrijvigheid' aan te geven doet wat de raad betreft geen recht aan een eerder aangenomen motie.

Deze in september aangenomen motie roept het college op om verschillende mogelijkheden waarbij tegemoet gekomen wordt aan de vraag naar verschillende soorten woningen voor te leggen aan de raad. Daarbij is het behouden van het historische erfgoed een optie, maar geen harde eis.

Behoud

De coalitie, die een ruime meerderheid in de raad heeft, steunde samen met oppositiepartij PvdA het raadsvoorstel niet. Alleen Democraten Gemeente Heumen (DGH), de grootste oppositiepartij, had wel graag gezien dat er donderdagavond gekozen was voor de gemengde bestemming zoals voorgesteld. Zij hadden graag zekerheid gehad over het behoud van het historisch erfgoed, omdat dat volgens hen belangrijk gevonden wordt door mensen in Overasselt. 'Er is daar al veel erfgoed verdwenen,' zegt raadslid Vincent Arts, 'en dat zit bij veel mensen nog heel hoog. We zien dan ook het liefst dat het perceel verkocht wordt aan iemand die binding heeft met Overasselt.'

Knip maken

Hoewel de karschuur ook door andere partijen in de raad gewaardeerd wordt als cultureel erfgoed, is behoud ervan wat de meeste fracties betreft niet de enige optie. ‘Wat wij willen van het college, is dat er ingegaan wordt op waar de motie toe oproept: het onderzoeken van scenario’s als bijvoorbeeld de bouw van sociale huurwoningen of starterswoningen op de hele breedte van het perceel,’ zegt GroenLinks-raadslid Jaap Russcher. De bouw van sociale huurwoningen zou echter al uitgesloten zijn door woningbouwvereniging Oosterpoort, die hier geen interesse in heeft op deze locatie. ‘Verder moet er een knip gemaakt worden in het perceel en de besluitvorming hierover,' zegt Russcher. 'Dan kan de grond die bij de oude schuur hoort op een andere manier gebruikt worden.’

Slechts één scenario

Dat vindt ook PvdA-fractievoorzitter Ans Stunnenberg: ‘Wij zijn het voorliggende voorstel slechts als één scenario, en wellicht ook niet het meest realistische scenario, want het kan ook nog zo  zijn dat bij het converteren van de karschuur naar woonruimte ingrepen zoals het plaatsen van ramen in de muren kunnen leiden tot ernstige schade en het alsnog moeten slopen van het gebouw. Daarbij was het uitgangspunt van de in september aangenomen motie om te kijken naar waar de behoefte ligt wat betreft woningbouw. Het gaat hier om een kavel van 1200 vierkante meter, dus het realiseren van slechts één woonruimte zou niet per se het uitgangspunt moeten zijn. Er zijn meer mogelijkheden die wellicht ook meer kunnen opbrengen voor de gemeente.’

Participatieproces

Het college kreeg vooral van de VVD om de oren dat het haar intentie om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming in dit geval niet goed zou zijn nagekomen. ‘Er zijn zienswijzen opgehaald bij de omwonenden, maar dat is iets anders dan een participatieproces en wat mij betreft iets wat niet bij dit college past,’ vindt raadslid Harry Smeets. ‘Als het partijen hier lukt om met belanghebbenden te praten hierover, dan moet het college dat toch ook kunnen?’ Ook D66-raadslid Gerard Laenen sprak uit inspraak van omwonenden te missen in de besluitvorming. ‘Wij zijn volksvertegenwoordigers, dus we moeten ons laten adviseren door burgers.’ De oproep tot het starten van een participatieproces kon bij DGH echter voornamelijk op chagrijn rekenen. ‘Dit is mosterd na de maaltijd,’ vindt fractievoorzitter Leo Jansen. ‘De buurt is meer dan ruim geïnformeerd over de plannen en heeft haar zienswijze kunnen indelen. We moet nu een besluit hierover nemen.’

Postzegelproces

Wethouder René Waas (VVD) vroeg de raad hem ter plekke input te verschaffen voor de invulling van dat participatieproces, maar geen enkele fractie bleek daar echt toe bereid zonder nader overleg. ‘Het blijkt moeilijke materie te zijn,’ zegt Waas. ‘Inwonersparticipatie is zeker een speerpunt van dit college, maar het is ook een groeiproces. Nu vraagt u mij om een participatieproces bij alle mogelijke scenario’s, maar we hebben het hier wel over een postzegelproces waar onevenredig veel ambtelijke uren in gaan zitten.’ Het onderwerp wordt nu verder opgepakt in een commissie. Waas beloofde de raad er snel op terug te komen, zodat een commissie van de raad het onderwerp weer kan oppakken: ‘Het moet geen Poolse landdag worden,’ aldus de wethouder.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}