Raad Heumen wil om het jaar een ijsbaan op Kerkplein Malden

Raad Heumen wil om het jaar een ijsbaan op Kerkplein Malden

HEUMEN/MALDEN – De Heumense raad heeft een raadsbrede motie aangenomen om tot aan de winter van 2023/2024 om het jaar een ijsbaan met horeca te organiseren op het Kerkplein in Malden. In 2017 zorgde toenmalig wethouder Eric Laurant (DGH) ervoor dat er een ijsbaan kwam.

Toen dit het jaar daarop niet opnieuw lukte, leverde dat veel teleurgestelde reacties op onder inwoners van de gemeente.

Vreugde

Middels de motie wordt een budget vanuit de gemeente beschikbaar gesteld voor het organiseren van een dergelijk evenement. 'In 2017 werden we uit het niets geconfronteerd met een ijsbaan plus horeca op het Kerkplein rondom de kerst,' zegt eerste indiener Rob de Graaf (CDA). 'Over hoe dat toen gegaan is kunnen we van alles vinden, maar het feit is wel dat dit veel vreugde heeft opgeleverd bij inwoners. Zij vragen geregeld wanneer er weer een ijsbaan komt. Twee ondernemers hebben al interesse geuit om hieraan deel te nemen. Daarom hebben we nu met alle fractievoorzitters om de tafel gezeten om tot een motie te komen die we als raad unaniem kunnen steunen. Het is een mooi stukje samenwerking geweest.'

Tweejaarlijks

Het gewenste evenement zal als het aan de raad ligt niet jaarlijks maar tweejaarlijks terugkeren, beginnende in de winter van 2019/2020 en daarna om het jaar. 'Dat heeft te maken met het feit dat we niet andere gemeentes in de wielen willen rijden,' vertelt De Graaf. 'Ook Wijchen en Beuningen organiseren ijsbanen. Daarom willen wij een ijsbaan in Malden in de winters dat onze buurgemeente Wijchen het niet organiseert. Mensen gaan immers met gemak naar een buurgemeente om te kunnen schaatsen. Zo eten we elkaar niet de kaas van het brood.'

Haast

Verschillende raadsleden drongen er donderdagavond bij wethouder René Waas (VVD) om haast te maken met het in de praktijk brengen van de motie. Zij willen voor de zomer nog een terugkoppeling van het college. 'Het college zal de motie nader uitzoeken met betrekking tot uitvoerbaarheid en daar snel op terugkomen,' zegt de wethouder. 'Het is geen eenvoudige motie om uit te voeren. Als het past binnen bestaande lokale regelgeving, dan gaan we er snel mee beginnen. We kunnen dan snel in contact komen met de ondernemers. We gaan ervan uit dat we dit jaar nog iets kunnen organiseren.'

Ondernemers winkelcentrum

De Graaf hoopt op een constructieve houding van de ondernemers in Winkelcentrum Malden. Die zien het liefst dat in december het Kerkplein wordt opengesteld als parkeerterrein, omdat dit hun drukste maand is qua verkoop. 'Het zou toch mooi zijn als er ondernemers deel zouden nemen aan de faciliteiten rondom de ijsbaan. Dat de kaasboer met een kaaskraampje bij de ijsbaan staat, bijvoorbeeld.'

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}