Rijksweg rondom Malden na de Vierdaagse flink op de schop

Rijksweg rondom Malden na de Vierdaagse flink op de schop

MALDEN – De gemeente Heumen gaat na de Vierdaagse in samenwerking met de provincie een grote renovatie uitvoeren aan de Rijksweg rondom Malden. Daarbij komt er een nieuwe laag asfalt op om de huidige, afgesleten geluiddempende laag te vervangen. Ook worden er vier ‘wadi’s’ aangelegd om het regenwater beter te kunnen afvoeren.

Wethouder René Waas (VVD) gaat uit van drie tot vier maanden ernstige overlast voor het verkeer.

Werkzaamheden

De wethouder benadrukt dat er tijdens de werkzaamheden gezorgd gaat worden voor goede en duidelijke aangegeven alternatieve routes. Wanneer de werkzaamheden beginnen, is nog niet duidelijk, maar ze vinden plaats op het gehele traject tussen de Jan J. Ludenlaan bij Heumen en de Scheidingsweg bij Nijmegen. ‘We willen na de zomer aan de slag gaan met de Rijksweg. We hadden er eerder aan kunnen beginnen, maar omdat zowel de provincie als de gemeente Heumen vergelijkbare werkzaamheden wil uitvoeren hebben gewacht op een moment dat we dit gezamenlijk kunnen aanpakken. Wanneer we starten is nog niet besloten, maar het zal niet voor het eind van de Vierdaagse zijn. Dan moet de weg immers vrij zijn. Ook willen we van 15 november tot na de feestdagen het winkelcentrum, wat een belangrijke economische pijler is voor deze gemeente, goed bereikbaar houden. Als het nodig is, vervolgen we de werkzaamheden na die tijd.’ 

Tekst gaat verder onder de video.

McDonalds

Bij de werkzaamheden die de provincie Gelderland gaat uitvoeren op haar deel van de N844, wordt ook de oprit van de McDonalds Charlemagne aangepast. 'Daar worden rondingen aan gemaakt zodat het makkelijker wordt om de bocht te nemen,' zegt Waas. 'Ook is het de bedoeling dat de automobilisten dan niet meer op het fietspad hoeven te wachten om met goed zicht de N844 op te kunnen rijden.'

Drukste weg van Gelderland

De N844, zoals de officiële naam van de Rijksweg luidt, is met 7 miljoen verkeersbewegingen per jaar volgens de wethouder de drukste weg van Gelderland. Dit gaat gepaard met geluidsoverlast en gevaar bij oversteken door voetgangers of fietsers. ‘Daarom zetten wij ons in voor een verbetering van de Maaslijn (spoorlijn Roermond-Nijmegen,’ vertelt Waas. ‘Als die beter functioneert, hebben we de hoop dat mensen die vanuit het zuiden naar Nijmegen gaan kiezen voor het openbaar vervoer. Daarvoor hebben we ook buslijn 83, maar die lijdt onder de verkeersdrukte. Die zorgt ervoor dat hij vaak vertraging oploopt. Binnen onze gemeente proberen we mensen te stimuleren om de auto te laten staan en de fiets te pakken.’

Fijnstof

De veronderstelling leefde dat de N884 niet alleen voor geluidsoverlast zorgt, maar ook een flinke bijdrage levert aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht. De gemeenteraad naam daarom eerder een PvdA-motie aan om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de overlast langs de juridische weg te beperken. ‘Dit onderzoek is nu uitgevoerd, en wijst uit dat 95 procent van alle fijnstof die gemeten wordt bij de N884 uit zware industriegebieden zoals het Ruhrgebied en Rotterdam komt,’ zegt Waas. ‘Maatregelen hier hebben dus helemaal geen zin, want dat levert nauwelijks winst op.’

Geluidsoverlast

Verdere maatregelen tegen geluidsoverlast gaan wel getroffen worden, maar niet op het gebied van verkeersbeperkingen. ‘Als je het verkeer op de N844 met de factor 10 vermindert, levert dat een winst op van slechts 3db. Dat is nauwelijks waarneembaar,’ vindt Waas. De provincie Gelderland gaat nu op een aantal plekken waar de geluidsnorm overschreden wordt op eigen kosten huizen langs het provinciale deel van de N884 geluidsisolerend maken. Hier wordt nog een plan voor opgesteld. Van een planning is nog geen sprake. Binnen de bebouwde kom geldt een lagere maximumsnelheid, waardoor de geluidsnormen daar niet overschreden worden.

Toekomst

Zowel qua fijnstof als geluidsoverlast houdt Waas ook rekening met de ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s. ‘In de toekomst gaat de overlast vanzelf afnemen. Elektrische auto’s zijn stiller, dus er komt minder geluid. Ook zal dan de fijnstof die door het verkeer geproduceerd wordt aanmerkelijk afnemen.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}