Veel kritiek op daadkracht college Heumen bij behandeling begroting

Veel kritiek op daadkracht college Heumen bij behandeling begroting

HEUMEN/MALDEN – De Heumense gemeenteraad heeft de behandeling van de begroting voor de komende jaren aangegrepen om het zittende college te bekritiseren op een vermeend gebrek aan daadkracht. Vooral op het gebied van woningbouw en verduurzaming was er kritiek. De VVD raakte in botsing met wethouder Frank Eetgerink over overlast van hangjongeren en mogelijke drugsdealers.

Plannen duren te lang

Het college kreeg van verschillende partijen het verwijt eerst om geld te vragen voordat het met plannen komt. Ook wordt het de bestuurders kwalijk genomen dat zij niet snel genoeg ambities zouden proberen te verwezenlijken. ‘De ambities bestaan vooral uit vage begrippen,’ vindt Leo Jansen (DGH). ‘Ondertussen verschuilt men zich achter andere organisaties en regionale samenwerkingen waarop gewacht moet worden voordat er concrete plannen komen. Dat is wachten op wachten. Het lijkt alsof het college zelf geen visie of beleid heeft.’ Ook bij de PvdA is het geduld op. Fractievoorzitter Ans Stunnenberg: ‘We hebben in deze collegeperiode nog geen grote raadsvoorstellen voorbij zien komen in de raad, en er zijn al diverse voorstellen verworpen omdat ze niet naar behoren waren: de Garstkamp, de kaderstelling woningsplitsing, het landbouwontwikkelingsplan. Het college heeft nog maar weinig voor elkaar gekregen. Ook de verduurzaming van de gemeente wordt telkens naar voren geschoven.’ ‘Soms vertraag je processen omdat je maatschappelijk draagvlak belangrijker vindt dan het doorzetten van een plan, zoals de duurzaamheidstransitie,’ zegt wethouder Maarten Schoenaker (CDA).  ‘Daarnaast is de economie van de gemeente Heumen erg afhankelijk van de regionale economie’. Stunnenberg (PvdA): ‘Ik denk dat het college niet op één lijn zit. Ik zie vooral conflicterende accenten vanuit de afzonderlijke deelnemende partijen en geen gezamenlijke visie.’

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed verloopt als het aan Democraten Gemeente Heumen ligt niet naar wens. ‘We vinden het jammer dat hierop  bezuinigd wordt,’ zegt fractievoorzitter Leo Jansen. ‘Het verduurzamen van accommodaties van verenigingen zou ze extra lucht kunnen geven in de exploitatie. Maar de wethouder kiest liever voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. Dit terwijl Sporthal Overasselt wel door de gemeente verduurzaamd is.’ ‘De verduurzaming van Sporthal Overasselt is via een motie uit de raad uitgevoerd, waarbij de opbrengsten ten gunste van vereniging kwamen,’ zegt Schoenaker. ‘Als we dit structureel voor al het vastgoed gaan opnemen in de begroting, moeten we veel grote bedragen in één keer aan de verenigingen geven bij wijze van investering. Slechte investeringen gaan we niet doen.’

Te weinig woningbouw

Op het gebied van woningbouw doet dit college te weinig, vinden verschillende partijen, zeker nu een recent woningbehoefteonderzoek voor extra urgentie zou moeten zorgen. ‘Er zijn 174 woningen voorzien nu, maar er is behoefte aan minstens 500 woningen,’ zegt Edwin Claassen (VVD). ‘Bouwen in de Kanaalzone in Malden zou ons probleem kunnen oplossen, maar de inspanning die daartoe geleverd wordt is minimaal.’ ‘Er lopen nu nog steeds geen woningbouwplannen die door dit college geïnitieerd zijn,’ zegt Stunnenberg (PvdA). ‘We weten allemaal waar de behoefte ligt, waarom blijven wachten op onderzoekers voordat we iets gaan doen?’ Wethouder René Waes (VVD) geeft aan dat die urgentie zeker wel gevoeld wordt. ‘We bouwen versneld. Maar de ambitie ligt bij u, de raad. U moet aangeven waar en hoeveel u wilt bouwen.’

Aanpassen gemeentehuis

De voorgenomen aanpassingen aan het gemeentehuis in Malden, waarbij ook verduurzaming moet plaatsvinden, stonden dinsdagavond ook ter discussie. ‘Het gemeentehuis behoeft technisch onderhoud, verder laten we het gezien de financiële omstandigheden liever even zitten,’ zegt Jansen (DGH). ‘De kosten die het college reserveert voor de verbouwing van het gemeentehuis willen we eerst goed onderbouwd zien.’ ‘Het verduurzamen van ons eigen vastgoed verdient zichzelf terug,’ vindt Rob Schuurman (GroenLinks). Wethouder Schoenaker: ‘De plannen die we nu hebben zijn een uitgeklede versie van eerdere plannen, gericht op een veilige werkomgeving voor onze ambtenaren en een update publieksbalies naar de verwachtingen en behoeften van inwoners.’ ‘We kunnen niet bezuinigen zonder de plannen voor het gemeentehuis ongemoeid te laten. Maar we moeten ook zorgen voor voldoende vergaderruimtes en werkplekken. De centrale verwarming en de luchtbehandelingsinstallatie zijn tevens aan vervanging toe,’ voegt wethouder René Waes (VVD) toe.

Overlast hangjongeren

De VVD bleef zoals het al langer doet hameren op overlast door hangjongeren rondom de jongerenontmoetingsplek op het Kerkplein in Malden. Volgens die partij wordt er daar gedeald en voelen omwonenden zich niet veilig. Van het dealen zou één van haar raadsleden zelfs beelden hebben. Wethouder Frank Eetgerink (D66) herkent het beeld dat Claassen schetst niet. ‘Het vertaalt zich niet in klachten en aangiftes. Eigenlijk gaat het alleen nog om wat rommel rondom de ontmoetingsplek, maar daar wordt door de jongerenwerker aan gewerkt. Met één omwonende die ons aangeschreven heeft gaan we wel nog in gesprek.’ Daarmee strijkt Eetgerink VVD-raadslid Harry Smeets tegen de haren in. ‘Het lijkt alsof er hier twee werelden botsen. We gaan in gesprek? Alsof je die persoon gaat overtuigen dat hij helemaal geen last heeft van overlast. Er is een verschil tussen gezellig een peuk roken en biertje drinken - wat ook niet mag in het openbaar - en overlast veroorzaken.’ ‘Ik krijg van onze mensen geen indicatie dat er gedeald wordt,’ zegt de wethouder. ‘Als u bewijs heeft, is aangifte de juiste weg.’ ‘Dan gaan we dat doen,’ aldus Smeets.

Jaloers

Slecht gaat het niet in de gemeente, ondanks de nodige bezuiniging als gevolg van het feit dat de gemeente minder geld vanuit het Rijk ontvangt dan in eerste instantie voorzien. Wethouder Schoenaker: ‘We komen nog steeds goed uit op het sociaal domein, in tegenstelling tot andere gemeenten. We mogen in onze knijpen dat de organisatie dat voor elkaar weten te kregen.’ Rob de Graaf (CDA): ‘Er is voor ons geen reden om na te denken over een fusie met omliggende gemeenten, want we hebben een reserve waar andere gemeenten jaloers op zouden zijn. Toch wordt onderuitputting van geraamde fondsen vaak verwacht in het opstellen van onze begrotingen, met het risico dat het een niet meevalt. Laten we ons dus niet te rijk rekenen en niet te veel extra luxueuze wensen hebben zodat we nog krapper moeten varen dan we nu al doen in deze begroting. We moeten realistisch blijven.’ Jansen (DGH): ‘Deze begroting is voor vier jaar lang sluitend, en dat stelt ons gerust.’ DGH stemde desalniettemin als enige fractie tegen de begroting, die na een flink debat geamendeerd werd met het afschaffen van een plattelandsfonds met de belofte ter vervanging 40.000 euro per jaar te reserveren voor landschapsactiviteiten. ‘Juist op grote projecten die grote investeringen vergen worden grote bedragen gereserveerd zonder dat er voor de raad al een plan ligt om over te oordelen,’ zegt raadslid Henk Katteler. ‘Daarom stemmen wij ondanks de sluitende begroting tegen.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}