Wethouder Heumen: ’Rijk moet goed huisvader zijn en beter voor haar kinderen zorgen’

Wethouder Heumen: ’Rijk moet goed huisvader zijn en beter voor haar kinderen zorgen’

HEUMEN – De Heumense wethouder van financiën Maarten Schoenaker (CDA) zegt soms het gevoel te missen dat het Rijk goed voor de gemeentes wil zorgen. Ook de gemeente Heumen moet na de flink tegenvallende meicirculaire uit Den Haag een groot gat in de begroting zien te dichten.

Ellende

‘De meicirculaire kwam ook voor ons zeer negatief uit’, zegt Schoenaker. ‘We hebben al flink de invulling van plannen moeten ombuigen om tot een scherpe begroting te komen die in ieder geval op een termijn van vier jaar op 0 uitkomt. Nu slaat met vanuit het Rijk daar een gat in en wordt het tekort van 400.000 euro ineens 1,1 miljoen euro. Zo kunnen we niet voor consistent beleid zorgen. Zo zie je maar: als het Rijk zijn geld niet weg zet, krijgen wij als gemeentes de ellende ervan. Dat terwijl het Rijk een goed huisvader moet zijn en beter voor de kinderen moet zorgen. Dat gevoel ontbreekt bij mij toch soms.’

Maatregelen

Op korte termijn kan het Heumense college niet met een complete set maatregelen komen om het nieuwe tekort om te buigen. ‘We hopen, met hulp van de raad, in september of oktober met een gebalanceerde lijst maatregelen te komen. Daarbij kan het niet zo zijn dat één doelstelling of groep in het bijzonder hier de dupe van wordt. We kijken ook naar de rol van de gemeente: kunnen we hier en daar niet minder de regie nemen? Ook naar onze faciliterende rol, zoals in de ondersteuning van sportverenigingen, moet goed gekeken worden. Daarnaast zullen we ook moeten evalueren hoe kostendekken de leges die wij vragen nu echt zijn, en of hier en daar lastenverzwaring niet toch nodig gaat zijn. Ook gemeenschappelijke regelingen gaan niet aan de aandacht ontsnappen.’ En de ozb, die in Heumen niet zou stijgen? ‘Het zou wel erg makkelijk om te zeggen dat we die zomaar even gaan verhogen. Maar we laten de ozb pas aan het einde van het proces voorbijkomen.’

Plannen

Wat betekent de tegenvaller voor de plannen uit het coalitieakkoord? ‘We hebben ambities, waaronder maatschappelijke ambities, die gerealiseerd moeten worden’, vertelt Schoenaker. ‘Voor zaken als verduurzaming, schuldhulpverlening en inwonersparticipatie hadden we een zak geld. Dat geld wordt nu teruggeharkt door het Rijk. Dus ook deze zaken zullen kritisch tegen het licht gehouden worden.’

Gemeenteraad

Donderdagavond buigt de gemeenteraad zich over de kadernota. Daar zal een addendum bijzitten over de nieuwe situatie. Schoenaker: ‘We verwachten dat de raad hun meningen en voorstellen zullen aangeven, en we hopen te horen wat men belangrijk en niet belangrijk vindt.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}