Adviesraad Mook en Middelaar helpt VN-verdrag uitvoeren

Adviesraad Mook en Middelaar helpt VN-verdrag uitvoeren

MOOK – Alle gemeenten in ons land gaan het verdrag “Rechten van personen met een handicap” van de Verenigde Naties (VN) uitvoeren. In Mook en Middelaar is nu een projectgroep gestart om te helpen bij de invoering van dit verdrag.

De gemeente Mook en Middelaar doet op haar website een oproep om in contact te komen met inwoners met een beperking. Het college van B&W wil graag horen welke problemen men in de gemeente ervaart en hoe allerlei zaken kunnen worden verbeterd.

Inclusieve samenleving

Doel van het VN-verdrag is een ‘inclusieve samenleving’, waar iedereen gelijkwaardig kan meedoen en niemand wordt uitgesloten of gediscrimineerd.

Tot de doelgroep behoren personen met een motorische en/of verstandelijke beperking. Ook gaat het over mensen met visuele of gehoorproblemen, of bijvoorbeeld mensen met psychische beperkingen.

Voldoende begrip voor medemens

Bij de gemeente wil men onder meer weten of iedereen alles in Mook en Middelaar goed kan bereiken en hoe dat eventueel kan worden verbeterd. Ook vraagt het college zich af of alle informatie vanuit de gemeente wel duidelijk en begrijpelijk overkomt.

Daarnaast wil het college bijvoorbeeld weten of de andere inwoners wel voldoende begrip hebben voor de beperkingen van hun medemens.

Langer zelfstandig thuis wonen

De belangrijkste vraag luidt: "Biedt de gemeente voldoende hulp, zodat iedereen volop aan de maatschappij kan meedoen? Zo nee, wat zou er dan nog extra moeten gebeuren om alle diensten en voorzieningen voor iedereen goed toegankelijk te maken?"

Het uiteindelijke doel is dat inwoners met een beperking langer zelfstandig thuis kunnen wonen, en daarbij voldoende hulp en ondersteuning krijgen. De projectgroep vanuit de gemeente heet officieel de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) Mook/Middelaar.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}