Bijzondere vogels wonen in het Rijk van Nijmegen

Bijzondere vogels wonen in het Rijk van Nijmegen

NIJMEGEN – In het Rijk van Nijmegen huist een aantal bijzondere vogels, zoals de nachtzwaluw, de zwarte specht, de bosuil, de roodborsttapuit en de raaf. De raaf stierf in Nederland uit in 1928 bij Nijkerk, maar is weer terug.

Na een afwezigheid van negentig jaar broedde de raaf afgelopen voorjaar al weer voor het derde jaar op rij in Heumensoord, zo meldt Natuurmonumenten.

Echte aaseter

De raaf is de grootste kraaiachtige die in Nederland voorkomt. De raaf is een schuwe vogel die je herkent aan zijn typische krassende geluid. Verder is de vogel een echte aaseter en doordat kadavers in de natuur steeds minder vaak opgeruimd worden, lijkt de raaf zich weer in Nederland te kunnen vestigen. Niet alleen de raaf profiteert van de achtergebleven kadavers, ook veel andere dieren doen dat, waaronder vossen, steenmarters en buizerds, maar ook insecten als aaskevers.

Tekst gaat verder onder de video.

Raven in het Reichswald

De eerste meldingen van broedende raven in onze omgeving was in 1988 in het Reichswald. Ook in 1990 en 1991 broedde hij daar en bracht succesvol jongen groot. Daarna bleef het lang rustig totdat er in 2010 opnieuw broedende raven werden gespot. Vanaf dat jaar broedt de raaf weer jaarlijks in het Reichswald. In de jaren zeventig is geprobeerd de raaf te herintroduceren op de Hoge Veluwe en de Utrechtse heuvelrug, maar zonder succes. In 2016 hebben we uiteindelijk de eerste jonge raven mogen verwelkomen, hier in Heumensoord. In 2016 vlogen er drie jongen uit, in 2017 vier en in 2018 wederom vier”, aldus Bart van der Aa, sinds 2016 als boswachter verbonden aan de Vereniging Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen. “Het laat zien dat de raaf hier meer dan voldoende voedsel heeft, aangezien er zoveel jongen in leven blijven en groot worden.”

De nachtzwaluw

Een ander bijzonder vogeltje is de nachtzwaluw, die leeft in heidegebieden. “In het Rijk van Nijmegen hebben we behoorlijk wat oppervlakte aan heidegebied. Hier in Heumensoord, maar ook op de Mulderkop bij het zweefvliegveld in Malden en op de Mokerheide, wat hier hemelsbreed maar een kilometer vandaan ligt en waar we al jarenlang een aantal broedparen hebben. Hier op Heumensoord komt hij nu sinds kort ook voor”, vertelt Van der Aa. Het is zo bijzonder om de vogel hier te hebben, omdat het diertje zich relatief kort in Nederland bevindt. De nachtzwaluw overwintert in Afrika en is een echte grondbroeder. Dat wil zeggen dat de vogel geen nest in een boom bouwt, maar slechts tussen een paar takjes of dennennaalden op de grond, tussen de heide haar eieren uitbroedt.

De bosuil en de zwarte specht

De zwarte specht is gebonden aan oude bossen en ook aan beukenbossen. Die zijn hier aanwezig. In Heumensoord zijn diverse beukenlanen die wel honderd jaar oud zijn. In die bomen zitten veel holtes en scheuren, waarin bosuilen en zwarte spechten zich verschuilen. In de lanen nabij het zweefvliegveld tref je veel van deze dieren.

Schaapskuddes

De schaapskuddes spelen ook een belangrijke rol in de leefomgeving van de nachtzwaluw. Ze eten het gras en ontspruitende boompjes en plantje op, waardoor de heide niet overwoekerd raakt en goed kan verjongen. Van der Aa: “De schapen helpen ons dus echt om de heide te onderhouden”. Door de extreme droogte en warme temperaturen afgelopen zomer, heeft onder andere de heide een flinke klap opgelopen. Het duurt weer zo’n jaar of vijf eer de heide weer volledig hersteld is.

Bijzonder gebied

Onder de Vereniging Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen, valt niet alleen Heumensoord, maar ook de Mokerheide en de Sint Jansberg. Van der Aa vertelt hoe bijzonder Heumensoord eigenlijk is: “Het is een prachtig natuurgebied dicht tegen de stad aan, waar onder andere veel vogelsoorten voorkomen. Maar ook wordt het bos heel intensief gebruikt door sporters en andere recreanten. Omdat het bos zo groot is, is dit niet van negatieve invloed op de natuur; mens en natuur zitten elkaar zogezegd niet in de weg. Het bos is eigendom van de Gemeente Nijmegen en het drinkwaterwinbedrijf Vitens. Het is een heel divers gebied en het is zó ingericht dat de wandelaars, fietsers, ruiters en hardlopers volop uit de voeten kunnen”. 

Foto: Bart Willers; een broedend koppel nachtzwaluwen in Heumensoord 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}