Gemeenteraad Mook wil compensatie rijk voor tekorten jeugdzorg

Gemeenteraad Mook wil compensatie rijk voor tekorten jeugdzorg

MOOK – De gemeenteraad van Mook en Middelaar wil dat het college van B&W “op alle mogelijke manieren” bij de ministers van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport compensatie vraagt voor de financiële tekorten in de jeugdzorg.

Een motie van die strekking is ondertekend door alle vijf partijen in de gemeenteraad: PvdA, CDA, DGP, VVD en GroenLinks. Deze unanieme motie is aangehouden op de raadsvergadering van 4 juli, maar wordt op de begrotingsvergadering in november opnieuw ingebracht. Dan wordt de motie ongetwijfeld aangenomen. De begrotingsvergadering is een meer geëigend moment om een motie over financiële tekorten in te brengen.  

De politieke partijen benadrukken dat de tekorten op de jeugdhulp in Mook en Middelaar structureel groot zijn. Men verwijst daarbij naar andere gemeenten in ons land, die met dezelfde problemen kampen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}