Mook en Middelaar mag 71 bomen kappen van de rechter

Mook en Middelaar mag 71 bomen kappen van de rechter

MOOK EN MIDDELAAR – De gemeente Mook en Middelaar mag toch 71 bomen kappen ten behoeve van de Snelfietsroute Cuijk – Nijmegen, tracé Cuijk – Mook. Tot dat oordeel kwam de rechtbank van Roermond. Daarmee is het bezwaarschrift van Natuur- en Milieugroep ANIMO ongegrond verklaard.

Op het advies van de commissie bezwaarschriften is het bezwaarschrift van ANIMO ongegrond verklaard. Milieugroep ANIMO diende bezwaar in tegen het besluit van de gemeente. Volgens de milieugroep kon uit de omgevingsvergunning onvoldoende worden hardgemaakt dat de kap van deze 71 bomen noodzakelijk was voor de realisatie van het tracé. De rechtbank heeft op haar beurt besloten om de omgevingsvergunning als rechtmatig te beoordelen.

Bomenverordening niet nageleefd

Het college van B&W stelt bovendien de gemeenteraad op de hoogte omdat het college zal afwijken van de reguliere Bomenverordening Mook en Middelaar 2017. Als de Bomenverordening wél zal worden nageleefd, betekent dit dat de kap van de bomen pas na 15 juli 2019 zou kunnen plaatsvinden. "Het pas kunnen starten met deze werkzaamheden na 15 juli levert een groot risico op vertraging van de bouw en meerkosten", zo laat het college weten in een memo. "Dit risico vinden wij onevenredig groot in verhouding tot het te dienen belang van de betreffende regels uit de Bomenverordening".

Volgens het college is de kap van de bomen noodzakelijk om de voorbereidingswerkzaamheden voor de plaatsing en aansluiting van de fietsbrug mogelijk te maken.

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}