Nieuwbouw gemeentehuis Mook en Middelaar niet uitgesloten

Nieuwbouw gemeentehuis Mook en Middelaar niet uitgesloten

MOOK – Het college van B&W van Mook en Middelaar sluit op voorhand niet uit dat men eventueel nieuwbouw gaat plegen voor het gemeentehuis. Dat staat in een onlangs bekendgemaakte memo aan de gemeenteraad. Wel gaat men in eerste instantie uit van renovatie/verbouwing van het huidige gemeentehuis.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad en het college nog dit jaar een ‘Visie’ ontwikkelen over het toekomstig gebruik van het gemeentehuis en daarop aansluitend een ‘plan van aanpak’.    

Nieuwe geluidsinstallatie

In het gemeentehuis is nogal wat achterstallig onderhoud, zo wordt geconstateerd in de memo. Zo is de geluidsinstallatie van de raadszaal dringend toe aan vervanging. Het college zegt dit te zien als een afzonderlijk probleem en wil hiervoor op korte termijn een oplossing vinden.

In de ‘Visie’ komt straks ook te staan welke mogelijkheden er zijn om het gebouw duurzamer en energiezuiniger te maken. Daarbij denkt men onder meer aan isolatie, zonnepanelen en LED-lampen.

Gezonde werkomgeving personeel

Het college verwacht dat alle aanpassingen een forse investering vragen van de gemeente. Daarom denkt men er ook over om een aantal zaken gefaseerd te realiseren, bijvoorbeeld over de periode 2020 - 2024. Dit zou meer mogelijkheden bieden om financiële onzekerheden te managen. Men kan dan ook gebruikmaken van de allerlaatste en meest geavanceerde inzichten en techniek, zo meent het college.

In de memo benadrukt het college dat men zich realiseert dat het gebouw in de toekomst een geschikte en gezonde werkomgeving moet bieden aan medewerkers, bezoekers en overige gebruikers. Het gaat dan vooral om een adequate lucht- en temperatuurregeling. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}