Ook gemeenteraad wil nieuw gezondheidscentrum Mook naast Adalbertschool

Ook gemeenteraad wil nieuw gezondheidscentrum Mook naast Adalbertschool

MOOK – De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft onlangs een positief besluit genomen over het voornemen van het college van B&W om gronden naast de Adalbertschool te verkopen aan de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum.

Een dag na het besluit van de gemeenteraad werd de koopovereenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum ondertekend.

Huisartsenpraktijk met fysiotherapiepraktijk

De huisartsenpraktijk Mook en de fysiotherapiepraktijk Mook hebben al langer de wens om gezamenlijk één nieuw gezondheidscentrum te bouwen in het centrum van Mook. De locatie naast de basisschool, ook wel locatie Pellus genoemd, is al enige tijd in beeld als mogelijke locatie voor het gezondheidscentrum. Nu de verkoop een feit is, kunnen de mensen achter het gezondheidscentrum verder met het uitwerken van het bouwplan.

Ook andere zorgaanbieders

Naast de huisarts en de fysiotherapeut is er ook ruimte voor andere zorgaanbieders. ‘We willen een modern en duurzaam gezondheidscentrum waar de patiënt centraal staat en waar we goede kwaliteit van zorg bieden in samenwerking met andere hulpverleners’, aldus Jules Reintjes en Yuri Fisscher.

Ook wethouder Wienhoven is blij met de verkoop ten behoeve van het gezondheidscentrum: ‘De komst van het gezondheidscentrum betekent weer een belangrijke stap in de plannen voor het centrum van Mook. Ik denk dat iedereen het wel met me eens is dat een nieuw gezondheidscentrum in Mook hard nodig is’.

Parkeerplaatsen

Het is de bedoeling dat de parkeerplaatsen die ten behoeve van het gezondheidscentrum gerealiseerd worden onderdeel gaan uitmaken van het totaal plan voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Mook.

‘Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Mook. Het plan voor de openbare ruimte zal de ruimtelijke kwaliteit in het centrum aanzienlijk doen verbeteren. Daarnaast zal de inrichting de verbinding moeten gaan vormen tussen de verschillende deelprojecten in het centrum van Mook’. Aldus wethouder Wienhoven. De planning is dat in de herfstvakantie gestart kan worden met de sloop van de opstallen en dat begin volgend jaar gestart kan worden met de bouw van het gezondheidscentrum.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}