Werkbedrijf biedt zorgtrajecten aan jongeren met problemen

Werkbedrijf biedt zorgtrajecten aan jongeren met problemen

MOOK – Het college van B&W van Mook en Middelaar kan zich goed vinden in de werkwijze van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen om jongeren die problemen hebben, toch te begeleiden richting school of werk. Tegelijkertijd wordt de jongeren een zorgtraject aangeboden.

Het Werkbedrijf (het vroegere Breed) kent een Team Jongeren dat zich speciaal richt op dienstverlening aan jongeren tot 27 jaar. Steeds vaker melden zich bij het Team allerlei jongeren die problemen hebben, bijvoorbeeld in het gezin, verslaving of psychische problemen. Daardoor zijn deze jongeren in principe niet werkfit.  

Afspraken met hulpverlenende instanties

Het Team kan de jongeren dan terug melden bij de gemeente, met de mededeling dat ze eerst een zorgtraject moeten volgen. Deze werkwijze heeft diverse nadelen. Zo verliest de jongere het contact met de consulent van het Werkbedrijf en wordt de opgebouwde vertrouwensband verbroken. Bovendien moet de jongere dan later (als het zorgtraject is afgerond) weer opnieuw een intakegesprek voeren bij het Werkbedrijf en zich aanmelden.

Inmiddels is het zo dat het Werkbedrijf zelf zorgtrajecten aanbiedt aan jongeren die problemen hebben. Daarvoor heeft het Werkbedrijf afspraken gemaakt met hulpverlenende instanties, scholen en werkgevers.

Gedurende dit zorgtraject blijft de focus gericht op terugkeer naar school of het aanvaarden van werk. Zo wordt gelijktijdig gewerkt aan het probleem van de kandidaat én aan de re-integratie.

Preventief effect zorgtrajecten

Het college van Mook en Middelaar kiest voor laatstgenoemde werkwijze en is bereid om de extra kosten daarvoor, 13.000 euro voor dit jaar, beschikbaar te stellen. De zorgtrajecten hebben volgens het college een sterk preventief effect, waardoor de uiteindelijke maatschappelijke kosten minder zullen zijn.

Door snelle terugkeer naar school of werk worden langdurige zorgtrajecten en/of uitkering voorkomen. Ook voor de jongere zelf betekent dit ‘winst’, zo stelt het college.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}