Ruim 88 procent Nijmeegse leerlingen geplaatst op voorkeurschool

Ruim 88 procent Nijmeegse leerlingen geplaatst op voorkeurschool

NIJMEGEN – 88,1 procent van de leerlingen die voor het eerst aangemeld worden op een school via Schoolwijzer wordt geplaatst op de school van eerste voorkeur. Dat laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van de SP over Schoolwijzer.

0,4 procent van de aangemelde leerlingen moet het doen met plaatsing op de school van vierde voorkeur.

Plaatsing

Schoolwijzer heeft in Nijmegen 1.440 aanmeldingen van leerlingen (groep 0 en 1) die in het schooljaar 2019/2020 voor het eerst naar de basisschool gaan. Hiervan is 93,9 procent geplaatst op een school. 88,1 procent van de aangemelde leren is terecht gekomen op de school van eerste voorkeur. Slechts 4,2 procent moet het doen met de tweede voorkeur. 1,2 procent van de aangemelde leren zijn ingedeeld op de school van derde voorkeur, en een ongelukkige 0,4 procent zelfs op de school van vierde voorkeur. De leerlingen die niet zijn geplaatst, dienen zich opnieuw aan te melden voor de meimatching. 

Lent en Nijmegen-West

Wat opvalt in de maartmatching, is dat in Lent nog steeds een grotere voorkeur bestaat voor de bestaande basisscholen ten opzichte van de nieuwe school, die nog geen definitieve huisvesting heeft. Ook is er in de stad een grote belangstelling voor de twee stadscholen: de islamitische school Hidaya en de vrije school Meander. In Nijmegen-West is een duidelijke toename van het aantal aanmeldingen in Nijmegen-West waar te nemen. In overleg met de desbetreffende scholen in (Oud-)West is besloten tot verschuiving in de verdeling over de groepen binnen de bestaande leerlingenplafonds waardoor er voldoende ruimte is. Deze aanpassing is niet met terugwerkende kracht te verwerken in de matching, maar leidt wel tot een verruiming in de capaciteit op de groepen 0 en 1 die meegenomen wordt in de meimatching. Ouders wiens kind niet geplaatst is of wiens kind is geplaatst in een school van lagere voorkeur, kunnen hier een beroep op doen door hun kind opnieuw aan te melden voor de meimatching.

Handmatige toewijzing

Uit een inspraakreactie op 10 april 2019 kwam naar voren dat er mogelijk tussentijdse handmatige toewijzing heeft plaatsgevonden in 17 gevallen, nog voor de tweede toewijzingsronde. Dit ondermijnt het systeem van de Schoolwijzer, vindt de SP. ‘Wij zijn het geheel met u eens dat deze handelswijze haaks staat op de uitgangspunten van Schoolwijzer en dat dit een onwenselijke situatie is,’ laat het college weten. ‘Bij navraag bleek dat het schoolbestuur deze werkwijze ook ter oren is gekomen en reeds had besloten deze aanmeldingen bij de scholen ongedaan te maken en de betrokken ouders op de hoogte te stellen. Deze ouders dienen hun kind opnieuw aan te melden via Schoolwijzer voor de volgende ronde. Om dit soort situatie in de toekomst te voorkomen, is het protocol voor de medewerkers van Schoolwijzer aangescherpt.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}