Aanpassingen dienstregelingen bus en trein per 13 december

Aanpassingen dienstregelingen bus en trein per 13 december

REGIO – Ieder jaar wordt de dienstregeling van treinen en bussen in Nederland en dus ook in onze regio aangepast. Inmiddels zijn er alvast aanpassingen in de dienstregeling gemaakt, zoals het rijden van een vakantiedienstregeling en rijden met kortere treinen als gevolg van de coronacrisis.

De voorgestelde wijzigingen zijn door de vervoerders Arriva en Hermes (Breng) voor advies voorgelegd aan de reizigersorganisatie ROCOV, gemeenten en de chauffeursvertegenwoordiging van de vervoerders. Voor het vervoerplan van Hermes is nog geen ROCOV-advies ontvangen. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben de vervoerplannen getoetst aan de uitgangspunten voor de Gelderse concessies en de bestekken en het budget en zijn akkoord gegaan.

Buurtbussen

In onze regio wordt per 13 december gestart met de opzet van een buurtbus in de omgeving van Mook-Middelaar-Malden. Met de gemeenten Wijchen en Grave is afgelopen jaren gewerkt aan een buurtbusverbinding tussen Wijchen en Grave. Hiermee wordt Grave verbonden met het station van Wijchen, waardoor een snellere verbinding richting Den Bosch wordt geboden.

Opheffing lijnen Nijmegen

Lijn 1 (Nijmegen–Malden) wordt opgeheven. De lijnen 7 (Nijmegen–Afrika museum) en 125 (Nijmegen P+R Noord–Nijmegen Centrum) worden voorlopig opgeheven. Deze wijziging is volgens Breng tijdelijk, afhankelijk van de reizigersontwikkeling in relatie tot corona wordt bekeken of en zo ja wanneer deze lijn weer gaat rijden.

Afwisselend naar Aldenhof en Weezenhof

In Nijmegen wordt lijn 331 richting Dukenburg gesplitst. De ene keer rijdt die naar Aldenhof, de andere keer naar Weezenhof. Hiermee krijgt Aldenhof weer een rechtstreekse verbinding met het stadscentrum. In de avond en op zondag rijdt er een klein busje naar Aldenhof en Lindenholt-Oost.

Wijzigingen als gevolg van Covid-19

De impact van het teruglopende reizigersaantal is volgens de provincie zo groot dat het onvermijdelijk is dat er maatregelen genomen moeten worden om Gelderland zo bereikbaar mogelijk en het openbaar vervoer betaalbaar te houden.

Hiervoor zijn drie opties waar de komende periode over nagedacht gaat worden en op gerekend gaat worden:

  • Opbrengsten verhogen door tariefverhoging van het kaartje.
  • Kosten verlagen kan door minder bussen en/of treinen te laten rijden (afschalen openbaar vervoer).
  • Nu al rijden bussen de vakantiedienstregelingen, rijden er minder scholierenlijnen en kortere treinen.

Het Rijk heeft gevraagd om een transitieplan dat in april 2021 klaar moet zijn.

Communicatie naar reizigers

De vervoerders zorgen vanaf 13 december voor de communicatie naar de reizigers. Onder andere via de website van RRReis, het nieuwe overkoepelende merk voor de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel en de websites van alle vervoerders en in bussen en treinen.

Foto: Breng

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}