Aantal garageboxen Neerbosch-Oost moet plaatsmaken voor nieuwbouw

Aantal garageboxen Neerbosch-Oost moet plaatsmaken voor nieuwbouw

NIJMEGEN – Een aantal garageboxen bij de Trompetstraat in Neerbosch-Oost maken als het aan het college ligt plaats voor 6 nieuwbouwwoningen met diepe achtertuinen. De bouw zou niet gehinderd worden door de stikstofproblematiek. Omwonenden kunnen nog een zienswijze indienen over de plannen.

Garageboxen

De betreffende locatie is gelegen in de ‘elleboog’ van de Trompetstraat en bestaat uit een achterterrein met aangrenzende garageboxen (zie afbeelding). Vanaf de garageboxen in er een kleine doorsteek, naar een kleine groenzone met parkeren aan de Jachthoornstraat. De garageboxen in kwestie maken in het plan plaats voor 6 nieuwbouwwoningen.

Diepe achtertuinen

De woningen hebben een verspringing in de gevellijn ten opzichte van de bestaande woningen langs de Trompetstraat. ‘Hierdoor zijn de woningen zichtbaar vanaf de bestaande infrastructuur en sluiten ze aan bij het bouwblok langs de Jachthoornstraat’, schrijft het college. ‘De woningen hebben een diepe achtertuin met aangrenzende bergingen. De bergingen vormen ook gelijk de erfafscheiding tussen de kavel en het achterpad. Dit is een herkenbare structuur die doorloopt vanaf de aangrenzende woningen aan de Trompetstraat. ‘

Parkeerplaatsen en ontsluiting

Voor de woningen komen parkeerplaatsen die grenzen aan de bestaande haag van de noordelijk gelegen woningen langs de Trompetstraat. ‘Tussen de parkeerplaatsen in zijn bomen en groen gesitueerd welke aansluiten bij het achterpad van de noordelijk gelegen woningen’, laat het college weten. ‘Het geheel is ontsloten vanaf twee kanten. Voetgangers en fietsers kunnen de woningen zowel vanaf de Trompetstraat als de Jachthoornstraat bereiken. Vanaf de Jachthoornstraat zijn de woningen te bereiken via het bestaande groentje waar aan weerszijden een pad gelegen is. Gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van de oostelijke inrit die voorheen naar de garageboxen leidde, bewoners kunnen hier hun auto parkeren.’

Inspraak

Op 27 november is de vooraankondiging van de herziening op de website van de gemeente geplaatst. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter visie gelegd. Over het ontwerpbestemmingsplan kunnen gedurende de ter inzage legging zienswijzen worden ingediend. De zienswijzenprocedure wordt tevens als inspraak gezien. Dit is dus enige mogelijkheid voor omwonenden om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}