Actiegroep: “Stop met bomenkap langs provinciale wegen”

Actiegroep: “Stop met bomenkap langs provinciale wegen”

REGIO – De provincie Gelderland moet stoppen met het kappen van bomen langs provinciale N-wegen. Dat is de oproep van een groep inwoners uit de Achterhoek. Hun petitie is inmiddels ruim 1800 keer ondertekend. Hun burgerinitiatief is geldig verklaard door Provinciale Staten (PS), en moest daarom worden besproken in het provinciehuis.

De provincie kapt bij onderhoud van provinciale wegen bomen als deze oud of ziek zijn, en zo een gevaar vormen. Verder streeft men ernaar een zone van 4,5 tot 6 meter vanaf de weg vrij te houden van obstakels (zoals bomen), omdat dit de verkeersveiligheid ten goede zou komen.

Biodiversiteit

Volgens de initiatiefnemers zijn de bomen langs provinciale wegen van grote waarde voor natuur, biodiversiteit, bestrijding van droogte, afvangen van CO2, en de aantrekkelijkheid van het landschap. Het vervangen van oude bomen door nieuwe aanplant voldoet niet, omdat die pas over lange tijd – of zelfs helemaal niet – dezelfde omvang zullen bereiken.

Verkeersveiligheid kan ook geen argument zijn, volgens de initiatiefnemers. Zij wijzen de Statenleden erop dat er geen bewijs is van een weg die “veiliger is geworden na een kap”. De provincie wordt opgeroepen alle bomenkap langs provinciale wegen te stoppen, en monumentale bomen een beschermde status te verlenen.

A325/N325

Aanleiding voor het burgerinitiatief was onderhoud aan de N319 in de Achterhoek, maar ook in onze regio liggen veel provinciale wegen. Zo voert de provincie momenteel groot onderhoud uit aan de A325/N325, de weg tussen knooppunt Ressen en Arnhem. Een beleidswijziging wat betreft bomenkap langs wegen heeft dus ook hier invloed.

Het burgerinitiatief werd door de meeste fracties in PS omarmd. Aangezien dit initiatief is ingediend in de vorige bestuursperiode, is het ook een reactie op het beleid van de vorige Gelderse coalitie. In het nieuwe coalitieakkoord staat onder meer dat de provincie “terughoudend wil omgaan met het kappen van bomen”. Dit voornemen is echter nog niet uitgewerkt. Verantwoordelijk gedeputeerde Drenth (ChristenUnie) wil nog dit jaar met nieuw beleid komen.

Opschorten

Het burgerinitiatief kan in elk geval niet helemaal worden uitgevoerd door de provincie, omdat het beschermen van monumentale bomen een taak is van gemeenten. Verder wilde Drenth het onderhoud aan de N319 voorlopig opschorten, maar niet wachten met groot onderhoud aan andere wegen totdat er nieuw beleid is. “Dat is niet wijs, niet verantwoord.”

Volgende maand neemt Provinciale Staten een besluit.

Zeldzaam

Het feit dat het burgerinitiatief werd besproken in PS is overigens zeldzaam: in de vorige bestuursperiode (2015-2019) is het niet voorgekomen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}