Advies college Wijchen: Omgevingsvergunning voor zonnepark Hernen

Advies college Wijchen: Omgevingsvergunning voor zonnepark Hernen

WIJCHEN – Zonnepark Kampbroek in Hernen, waar 11 hectare met zonnepanelen moet komen, is weer een stap dichterbij. Het plan heeft tot en met 14 augustus ter inzage gelegen, waarna er 28 zienswijzen zijn binnengekomen. Volgens het college van B&W geven de zienswijzen geen aanleiding om de omgevingsvergunning te weigeren.

Daarom geeft het college het advies aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met een omgevingsvergunning. Als de omgevingsvergunning eenmaal is verleend en bekendgemaakt, dan kunnen belanghebbenden een beroep instellen bij de rechtbank. Na afloop van de beroepstermijn treedt de vergunning in werking.

Voldoende capaciteit elektriciteitsnet

De omgevingsvergunning voor een zonnepark rondom Kampbroek 5A in Hernen, is aangevraagd door Zonel Energy Equipment BV. Naar aanleiding van de zienswijzen en overleg met omwonenden zijn er landschappelijke aanpassingen aan het plan gepleegd. Zo is er onder meer besloten om een groenblijvende haag van twee meter aan te leggen, zodat het zonnepark aan het zicht wordt onttrokken.

Initiatiefnemer Zonel heeft contact gehad met netbeheerder Liander. De elektriciteitskabels hebben voldoende capaciteit om straks de stroom van de zonnepanelen naar het elektriciteitsnet af te voeren.

Omgevingsfonds voor maatschappelijke doelen

Verder heeft Zonel een aantal maatregelen voorgesteld om de inwoners van het dorp Hernen tegemoet te komen. Zo wil men een omgevingsfonds oprichten om bij te dragen aan plaatselijke maatschappelijke doelen.

Een aantal inwoners van Hernen is tegen de komst van het zonnepark. Al in een vroeg stadium boden zij een petitie aan, waarin zij hun zorgen over het project kenbaar maakten. Het college zegt begrip te hebben voor de gevoelens die in de omgeving leven en neemt die zorgen serieus. Volgens het college wordt het zonnepark op een goede manier ingepast in het landschap.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}