Anonieme meldingen M. nu ook naar gemeente Nijmegen

Anonieme meldingen M. nu ook naar gemeente Nijmegen

NIJMEGEN – Sinds 1 december gaan anonieme meldingen, die binnenkomen bij Meld Misdaad Anoniem (M.), ook rechtstreeks naar de gemeente Nijmegen. De mogelijkheid om anoniem melding te doen van verdachte zaken of strafbare feiten via Meld Misdaad Anoniem bestaat al langer. Tot nu toe kwamen deze meldingen binnen bij de politie.

Vanaf begin deze maand ontvangt ook de gemeente rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de gemeente zijn bestemd. Die gebruikt de meldingen voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen ondermijnende criminaliteit. Het kan gaan om meldingen over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping.

Nader onderzoek

Als de gemeente een melding via M. binnen krijgt, wordt er eerst nader onderzoek gedaan. Eerst wordt bekeken wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnen gekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie en overige partners. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, vindt er onderzoek en mogelijk een integrale controle plaats.

Snel melden

Burgemeester Bruls is blij met de samenwerking met M.: “We vragen vaak aan burgers om verdachte zaken te melden. Hoe beter en sneller wij deze meldingen oppakken, hoe meer kans we hebben om criminaliteit goed aan te pakken. Ik ben dan ook blij met deze samenwerking die een efficiënte aanpak van criminaliteit verder verbetert”.

Melder blijft anoniem

Bij M. is de melder volledig anoniem, benadrukt de gemeente Nijmegen. De gemeente weet dus niet van wie de melding komt. Hiervoor is een convenant gesloten met Meld Misdaad Anoniem. Voor de melder verandert er niets; anonieme meldingen kunnen gewoon gedaan blijven worden via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}