Asbest slecht verwijderd in Beuningen: €72.000,- boete

Asbest slecht verwijderd in Beuningen: €72.000,- boete

BEUNINGEN – Vier bedrijven die betrokken waren bij de verwijdering van asbest in de gemeente Beuningen hebben dat ondeskundig gedaan. Volgens de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden er werkzaamheden uitgevoerd zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. In totaal krijgen de bedrijven een boete van €72.000,-.

Kankerverwekkend

Bij het verwijderen van asbest moeten allerlei maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen in contact komen met de kankerverwekkende vezels. Volgens de Inspectie SZW hebben werknemers een groot risico gelopen.

Nijmeegs bedrijf

De asbest zat in een aantal schuren in Beuningen. Bij de sloop van die schuren waren vier bedrijven betrokken, die zich dus allemaal niet aan de regels hebben gehouden. De hoogste boete moet worden betaald door een Nijmeegs bedrijf, dat volgens de inspectie “als niet gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ondeskundig asbest gesloopt en heeft daardoor derden in gevaar gebracht.” Het bedrijf moet €43.200,- ophoesten. De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt. De andere drie bedrijven komen uit Ede en Venlo. Alle bedrijven kunnen nog in beroep gaan tegen de boete.

Verboden

Asbest werd vroeger vaak gebruikt, vooral omdat het zeer brandwerend is. Vanaf de jaren ’60 is langzamerhand duidelijk geworden dat het inademen van asbestvezels kanker bevordert. Sinds 1993 is het gebruik ervan in de bouw in Nederland verboden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}