Bedrijfsactiviteiten, ontmoeting en wonen mogen in kerk De Horst

Bedrijfsactiviteiten, ontmoeting en wonen mogen in kerk De Horst

GROESBEEK/DE HORST – De gemeente Berg en Dal gaat in principe akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan voor de kerk op De Horst. Deze kerk aan de Ketelstraat in Groesbeek staat sinds 1 januari 2016 leeg. Een ondernemer uit Nijmegen heeft interesse in de voormalige Goddelijk Hart van Jezuskerk.

Hij wil de kerk inrichten voor bedrijfsactiviteiten, ontmoeting en wonen, maar hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs in principe akkoord gegaan met een wijziging. Wel stelt het college als voorwaarde dat de ondernemer de inwoners en wijkraad van De Horst bij zijn plannen betrekt.

Behoud Mariakapel en klokkentoren

Het plan van de ondernemer gaat uit van het behoud van de Mariakapel en de klokkentoren. Het pand blijft volgens de gemeente zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijk staat behouden.

Het voorste gedeelte met altaar behoudt zijn oorspronkelijke staat en kan als ontmoetingsruimte gebruikt worden. Het achterste gedeelte wordt omgebouwd tot bedrijfsruimte. Deze ruimte krijgt twee verdiepingen. Er komt hiervoor een nieuwe ingang aan de oostzijde van de kerk. De aangrenzende sacristie met garage wordt omgebouwd tot een woning met berging.

Ook interesse wijkraad De Horst

Naast dit initiatief heeft ook de wijkraad van De Horst interesse in de kerk. Zij wil graag de faciliteiten en activiteiten van dorpshuis De Slenk verhuizen naar het kerkgebouw. Om de aankoop en verbouwing van het kerkgebouw gedeeltelijk te kunnen bekostigen willen zij De Slenk en de daarbijbehorende kavel verkopen. Op deze plek kunnen dan nieuwe appartementen of woningen worden gerealiseerd. Over dit initiatief neemt het college van Berg en Dal binnenkort een principebesluit.

Kerkbestuur hakt knoop door

Het college zegt door nu in te stemmen met het initiatief van de ondernemer geen keuze te maken in welk initiatief haar voorkeur heeft. B&W maakt alleen duidelijk welke ruimtelijke ontwikkeling volgens het college mogelijk is.

De wijkraad is op de hoogte van het plan van de ondernemer. Uiteindelijk is het aan het kerkbestuur voor welke partij zij kiest.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}