Belevingskaart brengt positieve kanten wijk Tolhuis in beeld

Belevingskaart brengt positieve kanten wijk Tolhuis in beeld

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen heeft voor de Dukenburgse wijk Tolhuis een zogenaamde ‘belevingskaart’ laten opstellen die in beeld brengt wat de wijk allemaal te bieden heeft. Tolhuis is één van de wijken in Nijmegen waar het meest overlast ervaren wordt. De belevingskaart is samen met bewoners tot stand gekomen en moet het imago van de wijk wat verbeteren.

Verbetering van het imago

‘Verbetering van het imago is een thema dat speelt in, maar meer nog voor mensen buiten Dukenburg’, laat het college weten. ‘Dukenburg heeft veel te bieden, maar dat is voor mensen van buiten Dukenburg niet altijd goed zichtbaar.’ De belevingskaart is gemaakt door DoornRoos Imagineers en is tot stand gekomen is samenwerking met meer dan 200 bewoners uit de wijk. ‘De kaart laat zien dat Tolhuis een wijk is waar je met plezier kan wonen en kinderen fijn kunnen opgroeien. De kaart is zeer positief ontvangen in de wijk en we hopen dat de nieuwe ideeën die hierdoor zijn ontstaan door bewoners verder worden uitgewerkt.’ Vanwege het succes in Tolhuis wordt er volgend jaar een belevingskaart voor de wijk Zwanenveld opgesteld.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}