Beperkt personeelstekort CWZ en Radboud

Beperkt personeelstekort CWZ en Radboud

NIJMEGEN – Ook de twee grote ziekenhuizen in Nijmegen, het CWZ-ziekenhuis en het Radboudumc, hebben te kampen met personeelstekorten. Echter niet in die mate, zoals de NOS onlangs openbaar maakte.

Uit een groot onderzoek van de NOS kwam naar voren dat de  personeelstekorten in Nederlandse ziekenhuizen toenemen, waardoor sommige wachtlijsten weer oplopen. Ook worden regelmatig operaties afgelast, of worden minder operaties ingepland.     

Radboudumc

Zowel bij CWZ als Radboud zijn de problemen met personeelstekorten niet zo ernstig. Volgens het Radboud gaat het om een gemiddeld personeelstekort van enkele procenten. Dat leidt soms tot langere werkdagen en verruiming van contracten.

Het Radboud werkt samen met andere universitaire ziekenhuizen aan de personeelstekorten. Men probeert gezamenlijk te voorspellen hoeveel zorgmedewerkers op bepaalde afdelingen in de toekomst nodig zullen zijn. Ook onderzoekt men de mogelijkheid om medewerkers minder gespecialiseerd op te leiden, waardoor ze straks breder inzetbaar zijn.  

CWZ

Bij het CWZ is er vooral enige krapte in bepaalde verpleegkundige functies, die helaas niet eenvoudig is op te lossen, zegt een CWZ-woordvoerder. De huidige krapte op de arbeidsmarkt bestrijdt het CWZ door zelf specialistisch verpleegkundigen op te leiden. Die krijgen min of meer een baangarantie. Daarnaast presenteert het CWZ zich als een aantrekkelijk werkgever.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}