Berg en Dal wil accommodaties optimaal gebruiken

Berg en Dal wil accommodaties optimaal gebruiken

BERG EN DAL – Elke welzijns- en sportaccommodatie in Berg en Dal wordt de komende periode door de gemeente aan een onderzoek onderworpen. Er wordt onder andere gekeken naar de bezetting, indeling, financiële gezondheid en het beheer.

Zo wil het college van B&W bij iedere accommodatie inzicht krijgen in de gebruiksmogelijkheden en de financiële situatie. Het uiteindelijke doel is om samen met gebruikers en beheerders te komen tot een optimaal gebruik van de accommodatie.

Goede voorzieningen in elke kern

De gemeente wil in iedere kern goede voorzieningen behouden. Het college denkt dat de accommodaties efficiënter kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld slim samen te werken, door ruimtes te delen, en door het gebruik nog beter op elkaar af te stemmen.

Bij het komende onderzoek bekijkt de gemeente of er ook mogelijkheden zijn voor activiteiten bij scholen of bijvoorbeeld kerken. Het college constateert dat verschillende verenigingen al samenwerken. Aan de hand van het onderzoek kunnen alle betrokkenen de samenwerking verder uitbreiden, zo verwacht het college.

Harde keuzes zijn niet uitgesloten

Wethouder Annelies Visser vindt het belangrijk dat de inwoners verschillende activiteiten kunnen blijven doen en daarbij elkaar ontmoeten. Door dit zo efficiënt mogelijk te doen, blijft het volgens haar ook betaalbaar en daarmee toegankelijk voor iedereen.

Als een accommodatie financieel niet gezond is en in overleg met gebruikers en beheerders verbeteringen niet mogelijk blijken, dan sluit het college niet uit dat er harde keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij gaat het om de vraag waar de gemeente nog wél wil investeren, en waar niet.

Het belangrijkste doel van het gemeentelijk accommodatiebeleid is het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen, door ontmoeting te stimuleren, aldus het college. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}