Beter onderhoud buitenruimte Druten dankzij project ‘Wijkbeheer’

Beter onderhoud buitenruimte Druten dankzij project ‘Wijkbeheer’

DRUTEN – De gemeente Druten start begin volgend jaar met het project ‘Wijkbeheer’, om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Hiervoor heeft de gemeente 300.000 euro beschikbaar gesteld.

Men maakt daarbij gebruik van ongeveer 25 werklozen, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

De 25 medewerkers gaan in Druten aan de slag onder leiding van twee wijkbeheerders en twee voorlieden. Zij gaan dagelijks handmatig onderhoud verrichten aan het groen, wegen en trottoirs en het verwijderen van zwerfvuil. Ook helpen ze bij het oplossen van klachten en meldingen van inwoners. De leefbaarheid van de buitenruimte wordt zo verbeterd.

Einde van ‘Bel en Herstellijn’

Door de werkervaringsplaatsen binnen het project, krijgen de werklozen betere vooruitzichten op betaald werk. Er komen twee wijkploegen met elk een wijkbeheerder en een voorman. De wijkbeheerders worden het aanspreekpunt voor de inwoners wat betreft de afhandeling van vragen, klachten en meldingen over de openbare ruimte. Met de komst van het Wijkbeheer komt de ‘Bel en Herstellijn’ in de toekomst te vervallen.

De gemeente is al gestart met het werven van medewerkers. Inmiddels zijn 17 kandidaten geselecteerd en bereid gevonden om mee te werken. Voor de start in het eerste kwartaal is dat voorlopig voldoende, aldus het Drutense college van B&W.

Oren en ogen van de gemeente

De wijkteams worden de oren en ogen van de gemeente op straat. Zij zijn zo veel mogelijk buiten en goed zichtbaar en herkenbaar voor de inwoners.

Vanaf 2020 moeten de gemeenten in ons land een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Gemeenten die daar niet aan voldoen, moeten heffingen betalen. Dankzij het project Wijkbeheer krijgt Druten geen problemen met dat soort heffingen.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}