Beuningen en Nijmegen kansrijk voor winning aardwarmte

Beuningen en Nijmegen kansrijk voor winning aardwarmte

REGIO – De gemeenten Nijmegen en Beuningen liggen in een gebied waar mogelijk kansen zijn voor aardwarmtewinning. Dat schrijft het Beuningse college van B&W in een onlangs verstuurde brief aan de gemeenteraad.

Volgens het college kan aardwarmte in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de Beuningse energietransitie. Aardwarmte ontstaat door de warmte-uitstraling uit diepe aardlagen en is mogelijk een duurzaam alternatief voor de verwarming van huizen en gebouwen, aldus het college in de brief.

Weinig informatie over ondergrond

TNO en Energie Beheer Nederland (EBN) zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar aardwarmte in ons land. Dit onderzoek, Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN), moet uitwijzen waar in ons land de ondergrond geschikt is voor aardwarmtewinning.

Beuningen en Nijmegen liggen in het eerste aandachtsgebied van SCAN. Over dit gebied, globaal tussen Haarlem en Nijmegen, zijn nog weinig gegevens van de ondergrond beschikbaar.

Seismisch onderzoek brengt diepe ondergrond in kaart

In de omgeving van Nijmegen vindt mogelijk ook lokaal aanvullend seismisch onderzoek plaats. Dit is onderdeel van het pilotproject Renkum, dat onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor de winning van aardwarmte op een diepte van meer dan 4.000 meter.   

Het seismisch onderzoek geeft, door het opwekken en opvangen van trillingen in de grond, een soort echobeeld. Hiermee wordt de opbouw van de diepe ondergrond zichtbaar en kan deze in kaart worden gebracht. Volgens het college wordt bij het onderzoek de overlast voor inwoners zoveel mogelijk beperkt.  

Voor het seismisch onderzoek zelf is geen vergunning of ontheffing nodig, zo meldt het college. Voor bepaalde werkzaamheden die bij het seismisch onderzoek horen mogelijk wel, zoals omgevingsvergunningen of meldingen voor tijdelijke verkeersmaatregelen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}