Beuningen treft geen blaam achterstand huisvesting statushouders

Beuningen treft geen blaam achterstand huisvesting statushouders

BEUNINGEN – De afgelopen vijftien maanden is er in de gemeente Beuningen een kleine achterstand ontstaan in de huisvesting van statushouders. Bij de laatste rapportage op 1 juli bedroeg die achterstand acht personen, zo meldt het college van B&W in een memo aan de gemeenteraad.

Tot en met de eerste helft van 2018 heeft Beuningen meer statushouders gehuisvest dan de taakstelling was. Daarna is er een achterstand ontstaan, die mede is veroorzaakt door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Statushouders zijn asielzoekers die in ons land mogen blijven.

COA te laat met toewijzing statushouders

Volgens het college was het COA in de eerste zes maanden van dit jaar te laat met het koppelen van statushouders aan Beuningen. De provincie, die in de gaten houdt of gemeenten wel voldoende statushouders huisvesten, heeft aangegeven dat Beuningen geen blaam treft wat betreft de achterstand in de opvang.

De achterstand in Beuningen heeft mede te maken met de specifieke problematiek van enkele gezinnen. Het gaat in Beuningen namelijk om enkele grotere gezinnen met kinderen die een handicap hebben, waarvoor het plaatsen van een woonunit noodzakelijk is.

Dat betekent dat er bij het huis een tuin moet zijn die groot genoeg is voor het bouwen van een unit. Vanwege de grote zorgbehoefte zijn deze gezinnen bovendien aangewezen op woonruimte dichtbij een academisch ziekenhuis. Ook andere gemeenten in de regio hebben te maken met soortgelijke problemen, zo stelt het college van Beuningen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}