Beuningen zet in op preventie jeugd, gezondheid en WMO

Beuningen zet in op preventie  jeugd, gezondheid en WMO

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen gaat nog meer de nadruk leggen op preventie met betrekking tot het jeugdbeleid, de gezondheidszorg en de wet WMO, die regelt dat iedereen zo goed mogelijk kan deelnemen aan de samenleving.

Dat staat in de beleidsnotitie Sociaal Domein 2018 – 2020, die de Beuningse gemeenteraad op 23 januari zal bespreken. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Jan Kersten.

Sociale samenhang

Als een dorp of buurt een sterke sociale samenhang heeft en een goede leefbare woonomgeving, dan gaat daar op zich al een preventieve werking vanuit, zo redeneert wethouder Jan Kersten. Daardoor wordt minder snel gebruikgemaakt van dure voorzieningen.

Bij het bevorderen van een goede sociale samenhang in Beuningen spelen onder meer mantelzorg en vrijwilligerswerk een belangrijke rol. De gemeente probeert hen dan ook zoveel mogelijk te ondersteunen.

Veilige en vitale gemeenschap

Een hechte lokale gemeenschap kan ook een signalerende en ondersteunende rol vervullen bij het voorkomen en aanpakken van problemen, aldus de beleidsnotitie.

De gemeente Beuningen streeft naar een veilige en vitale gemeenschap, waar mensen van verschillende achtergrond en leeftijden op een goede manier samenwonen en samenwerken. Bewoners hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar hebben ook oog voor elkaar.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}