Beuningse windmolens leveren 65 procent van duurzame energie

Beuningse windmolens leveren 65 procent van duurzame energie

BEUNINGEN – Windenergie wordt in de toekomst de ruggengraat van de energietransitie in de gemeente Beuningen, aangevuld met zonne-energie in de verhouding 2:1. Dat betekent 4 of 5 grote windmolens en maximaal 60 hectare aan zonnevelden.

Dat is de belangrijkste aanbeveling van de Gebiedsraad, die donderdagavond in MFA ’t Hart in Ewijk haar plannen presenteerde. De windmolens staan gepland in het agrarische gebied ten zuiden van de Maas- en Waalweg/A73. Het gaat verder om maximaal 40 hectare aan zonnevelden in het Kommengebied en maximaal 20 hectare in het Oeverwalgebied.

Tekst gaat verder onder de video.

‘Lusten’ en ‘lasten’ goed verdelen

De inloopavond in MFA ’t Hart werd bezocht door naar schatting 250 belangstellenden. Uit gesprekken met de bezoekers kwam naar voren dat een groot deel van hen weinig enthousiasme kon opbrengen voor windmolens. Een deel van hen betwistte de noodzaak van windmolens. 

Gijs Gerrits, projectleider bij de Gemeente Beuningen benadrukt dat het plaatsen van de windmolens wel degelijk noodzakelijk is: "We weten met z'n allen dat als we duurzame energie willen gaan opwekken, er niet veel alternatieven zijn. We kunnen dat met windenergie en zonnevelden grootschalig doen." Hier doelt hij ook op de kosteneffectiviteit van de bewezen technieken.

Om de ‘lusten’ en de ‘lasten’ op een goede manier te verdelen, heeft de Gebiedsraad bepaalde keuzes gemaakt. Men wil alleen windmolens en zonnevelden realiseren die economisch rendabel zijn. Ook voorzien de plannen van de Gebiedsraad in een compensatieregeling voor omwonenden en kunnen grondeigenaren en omwonenden deelnemen aan de plannen. Daarnaast worden direct omwonenden en grondeigenaren nauw betrokken bij alle fases van het proces.      

Locatieplan

In 2017 is de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vastgesteld. Aan de hand van deze visie is de Gebiedsraad aan de slag gegaan. In de Gebiedsraad zitten inwoners uit het buitengebied en de vier kernen van de gemeente Beuningen, aangevuld met mensen die speciale expertise hebben op een bepaald gebied. Donderdagavond heeft de Gebiedsraad haar locatieplan gepresenteerd aan de bevolking.

Het locatieplan is nog maar een concept, dat op 26 februari wordt besproken door leden van de gemeenteraad. Dat gebeurt in de raadscommissie Ruimte. In de gemeenteraad van 12 maart worden vervolgens besluiten genomen.

Daarna kan een lokale energiecoöperatie, in samenwerking met partners, omwonenden en grondeigenaren, concrete plannen gaan uitwerken voor een Beunings windmolenpark.

Te veel plannen voor zonneparken

De gemeente verwacht dat straks met name voor het kommengebied meer plannen voor zonneparken worden ingediend dan nodig is. Het college van B&W besluit vervolgens welke zonneparken in aanmerking komen voor realisatie.  

Uiteindelijk komen er bestemmingsplannen voor de zonneparken en het windmolenpark. Omwonenden kunnen dan zienswijzen (bezwaren) indienen. 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}