Bewoners Hengstdal kunnen grond verkopen voor budget energietransitie

Bewoners Hengstdal kunnen grond verkopen voor budget energietransitie

NIJMEGEN – Bewoners van Hengstdal kunnen om de energietransitie in hun woning te bekostigen de grond onder hun woning verkopen. Dat is een voorstel dat wethouder Harriët Tiemens dinsdagavond voorgelegd heeft aan bewoners van de wijk.

Hengstdal is als één van de eerste wijken aan de beurt om aardgasvrij gemaakt te worden.

Dat gebeurt in het kader van de Warmtevisie 2018, die uiteindelijk moet leiden tot het aardgasvrij maken van alle wijken in Nijmegen van voor 2045.

Enthousiasme

‘Ik lig wel eens wakker van Hengstdal,’ vertelt wethouder Harriët Tiemens. ‘We hebben nu dit plan ontwikkeld in samenwerking met de gemeentes Arnhem, Leeuwarden en Haarlemmermeer. Er is best enthousiast op gereageerd afgelopen dinsdag in Hengstdal.’

Het Rijk

Dat wil niet zeggen dat het project van een aardgasvrij Nijmegen zomaar gefinancierd is. ‘We krijgen nog cent in het gemeentefonds,’ zegt Tiemens. ‘We kunnen dit niet uitvoeren als er geen geld vanuit het Rijk bijkomt. Daar wordt voor gelobbyd. Dan hebben het ook nog alleen over woningen, want dat is de eerste opdracht vanuit Den Haag. Industrieterreinen zijn nog niet meegenomen in de visie, een maatschappelijk vastgoed ook niet.’

Betaalbaar

Wat de burger staat te wachten, is nog niet precies duidelijk. ‘We vinden dat het betaalbaar moet zijn voor bewoners,’ zegt Tiemens. ‘Daarnaast zijn niet alle woningen geschikt voor dezelfde oplossing. Woningen die volledig elektrisch verwarmd moeten gaan worden kunnen in theorie hogere kosten verwachten. Maar wij vinden het solidariteitsprincipe belangrijk: het moet niet uitmaken hoe je woning verwarmd wordt. Je kunt er immers weinig aan doen als je huis niet binnen het bereik van een warmtebron ligt om op aangesloten te worden. Maar het is allemaal nog niet in beton gegoten en volledig uitgekristaliseerd.’

Afhankelijk

Nijmegen kan niet onafhankelijk aan de slag met de warmtetransitie. ‘We zijn enorm afhankelijk van onze buurgemeentes. Binnen Nijmegen is er bijvoorbeeld nauwelijks plek om windmolens te plaatsen, dus daarbij zijn we afhankelijk van de welwillendheid van onze buren. We hebben ook te maken met de geprivatiseerde energiebedrijven die het netwerk beheren. Het duurt lang om aanpassingen gedaan te krijgen, want het is vaak niet in hun belang. We zijn dan ook in gesprek met andere Gelderse gemeenten om een gezamenlijke energievoorziening op te richten. Daarnaast zijn we ook nog afhankelijk van subsidies. Gelukkig heeft de provincie Gelderland 30 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor de energietransitie.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}