BN&M wil dat Beuningen toekomstvisie maakt voor kerken

BN&M wil dat Beuningen toekomstvisie maakt voor kerken

BEUNINGEN – De lokale partij Beuningen Nu & Morgen (BN&M) wil dat de gemeente toekomstplannen gaat maken voor kerkgebouwen als die in de toekomst waarschijnlijk leeg komen te staan.

Voor het maken van een zogeheten kerkenvisie kan men via de provincie subsidies aanvragen. BN&M wil dat de gemeente samen met kerkbesturen, bisdom en inwoners zo’n kerkenvisie gaat opstellen. Daarover heeft de partij inmiddels raadsvragen gesteld.

Leegstaande kerken

BN&M is van mening dat niet meer gebruikte kerken een goede en liefst maatschappelijke bestemming moeten krijgen. Men wijst er op dat de kerken veelal door giften van de bevolking tot stand zijn gekomen.

“De gebouwen hebben cultuurhistorische waarde als gebouw op zichzelf maar ook doordat zij vaak dragers zijn van verhalen, van geschiedenislessen van dorpen, hun gezinnen en hun individuele inwoners. De betekenis gaat dus veel verder dan het religieuze alleen,” zegt BN&M in een inleiding bij de raadsvragen.

Beeldbepalende gebouwen

Volgens BN&M moet er zorgvuldig worden omgegaan met de herbestemming van kerken en hun inventaris, zoals bijvoorbeeld klokken, orgels en beelden. De partij vindt dat het Beuningse college van B&W in eerste instantie in gesprek moet gaan met kerkbesturen en kerkgemeenschappen. De toekomst van deze beeldbepalende gebouwen in de vier kernen van Beuningen staat namelijk op het spel. BN&M benadrukt dat Beuningen een aantal mooie kerken rijk is.

Door de terugloop van het kerkbezoek overal in Nederland zijn kerkbesturen en bisdommen bezig met het afstoten van deze monumentale panden. Kerkbesturen en bisdommen moeten hierover veel meer overleggen met gemeenten en inwoners, zo stelt BN&M.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}