Bruls gaat pitchen voor deelname gereguleerde wietteelt

Bruls gaat pitchen voor deelname gereguleerde wietteelt

NIJMEGEN – Burgemeester Bruls gaat met een positieve insteek in gesprek met minister Grapperhaus over deelname van Nijmegen aan de pilot gereguleerde wietteelt. Hierover is woensdag een gespreksronde in de gemeenteraad geweest.

Als Nijmegen wil deelnemen aan de pilot komt de stad in een selectieproces, waarin maximaal 10 gemeenten zullen worden geselecteerd.

Er was onenigheid in de Nijmeegse gemeenteraad over dit besluit omdat veel partijen teveel risico’s en onduidelijkheden in de pilot zien. CDA, Partij voor de Dieren en VVD waren hier tegen.

Legale wietteelt

Als de pilot van start zou gaan dan wordt wietteelt door de gemeente gelegaliseerd en gereguleerd. In de pilot moet er toezicht komen op de verkoop door de uitverkoren telers. Dit moet dan niet door de politie, maar de gemeente worden gedaan, aangezien het dan geen strafbare feiten betreft. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het rijk kan hierin bijdragen, maar het is nog onduidelijk op hoeveel de gemeente kan rekenen.

Alle coffeeshops in de gemeente moeten dan meedoen aan dit experiment. Zonder keuze vallen zij onder de wettelijke regeling van de pilot en de verplichtingen die daarbij horen. Burgemeester Bruls liet al eerder aan de minister weten dat hij in eerste instantie positief tegenover de pilot staat. Afgelopen woensdag is hij hierover met de raad in gesprek gegaan. 

Schending openbare orde

Naast de extra kosten, uitte de gemeente meerdere zorgen over onduidelijkheden omtrent de pilot. “Het is goed dat de Burgemeester zorgen heeft aangestipt over het prijspeil. Legale productie moet kunnen concurreren met de illegale handel die zich immers niet hoeft te houden aan beperkingen en de voorschriften van de proef. Hier mag geen twijfel over bestaan omdat dit de openbare orde hevig zou kunnen schaden”, benoemt de heer Van Luik van het CDA. Ook werden zorgen over de coffeeshophouders geuit. Binnenkort krijgen zij namelijk een grote voorraad in de shop, maar dergelijke ondernemingen zijn moeilijk te verzekeren.

De Partij van de Dieren benoemde dat er weinig bekend is over de gang van zaken na de pilot. “Als we zo’n experiment doen moeten we ook heel goed nadenken over wat er gebeurt als zo’n experiment stopt of eindigt. Als we van tijdelijk legaal weer terug naar criminaliteit gaan, moeten we er eigenlijk niet aan meedoen”. Burgemeester Bruls geeft aan dat onduidelijkheden inherent aan een proef zijn. “Hier moeten we het mee doen”, zegt hij.

Consumentenvraag

De belangrijkste vrees van coffeeshophouders is dat de kwaliteit, diversiteit en prijspeil van de legale wiet niet zullen aansluiten op de consumentenvraag. Een dergelijke abrupte overgang kan volgens hen leiden tot toenemende overlast en criminaliteit door illegale straat- en thuishandel. Ook vragen zij zich af wat de rechtspositie van hen is als ondernemer binnen de pilot.

De raad gaat uiteindelijk mee in het voorstel van de voorzitter om de burgemeester met een positieve insteek het gesprek met de minister aan te laten gaan en de zorgen over kwaliteit, diversiteit en kwantiteit van de teelt te benoemen. Het CDA, Partij van de Dieren en de VVD stemden niet in met dit voorstel.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}