Bruls: “Niet bedelen in stand houden omdat je bang bent voor verplaatsing van overlast”

Bruls: “Niet bedelen in stand houden omdat je bang bent voor verplaatsing van overlast”

NIJMEGEN – Burgemeester Hubert Bruls (CDA) snapt de weerstand van een meerderheid van de gemeenteraad tegen het invoeren van een bedelverbod in de stad, maar ziet er wel heil in. Het argument dat een bedelverbod de overlast naar elders zou verplaatsen, is volgens de burgemeester geen reden om niet voor een bedelverbod te kiezen.

"Wel degelijk een direct verband tussen bedelen en overlast"

“Ik ben zelf de afgelopen jaren ook niet voor een bedelverbod geweest”, zegt de burgemeester. “Ik ben daar anders over gaan denken. Want er zit in een aantal gevallen – niet bij de hele groep – wel degelijk een direct verband tussen het bedelen en de overlast. Met dat geld kopen ze dan drugs, wat ervoor zorgt dat er in Nijmegen markt is voor drugshandelaars, want die komen echt niet als dat niet zo zou zijn. Vervolgens gaan ze ook onder invloed de supermarkt in en daar overlast veroorzaken voor bijvoorbeeld kassières.”

"Bedelverbod helpt deze mensen niet"

Verschillende partijen, zoals de VVD, Stadspartij Nijmegen en VoorNijmegen.NU zijn voor een bedelverbod en zien het als een belangrijke stap in het oplossen van overlast door dak- en thuislozen. Die laatste suggereerde al met een motie voor het invoeren van een bedelverbod te gaan komen. De meerderheid van de gemeenteraad lijkt echter niet overstag te gaan. “De huidige plaatselijke verordening biedt al genoeg mogelijkheden om overlast op straat aan te pakken”, vindt Jouke Osinga (GroenLinks). “Een bedelverbod helpt deze groep mensen niet”, vindt Pieter van Megen (D66). Ook Yurre Wieken (SP) vindt het geen oplossing. “Het gaat om overlast die erg verschillend van aard is. Een bedelverbod zal er niet heel veel helpen.” Eline Lauret (PvdD): “Als verslaafde bedelaars geen geld meer verdienen door te bedelen, is er het risico dat ze op een andere manier gaan proberen aan geld te komen om hun verslaving te bekostigen.”

"Niet iets slechts in stand houden omdat je verplaatsen overlast vreest"

Bruls zelf vindt niet dat er voldoende middelen voor handen zijn om overlast door dak- en thuislozen tegen te gaan. “Als de plaatselijke verordening voldoende mogelijkheden bood, hadden we dat allang toegepast. Of het bedelen zelf hinderlijk gedrag, waardoor erop gehandhaafd kan worden, is bijvoorbeeld subjectief. Het gaat om de  overlast als gevolg ervan. Ik moet eerlijk zeggen dat de politie en ikzelf wel een beetje aan het eind van ons latijn zijn wat betreft de instrumenten die we hebben om overlast te voorkomen. Natuurlijk kun je vermoedens hebben dat het probleem zich verplaatst wanneer je een bedelverbod invoert. Maar moreel-ethisch vind ik het geen juiste stellingname dat je iets slechts in stand houdt omdat je bang bent voor iets anders. Als ik een inbreker belet om in te breken, gaat hij misschien wel auto’s kraken. Maar dat is geen argument om niet in te grijpen. Ik reken op uw creativiteit als gemeenteraad als het geen bedelverbod wordt, voor u het dan wel wil oplossen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

 

 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}