Bruls: ‘Ook regiogemeentes moeten met postadres voor daklozen gaan werken’

Bruls: ‘Ook regiogemeentes moeten met postadres voor daklozen gaan werken’

NIJMEGEN – Burgemeester Hubert Bruls vindt dat regiogemeentes net als Nijmegen met een postadressystematiek moeten gaan werken die daklozen in staat stelt om een uitkering te ontvangen. Nijmegen helpt volgens de burgemeester nu mensen die nooit in de stad gewoond hebben. Het eventueel instellen van een bedelverbod wordt onderzocht als onderdeel van een groter plan van aanpak voor overlast van zwervers.

Bedelverbod

Een bedelverbod wordt onderzocht, vertelt de burgemeester, die het bericht in De Gelderlander dat hij zo’n verbod graag wil invoeren stellig ontkent. De discussie is actueel omdat in 2019 rondom de Oranjesingel en de Wedren flink meer overlast door zwervers werd gerapporteerd. ‘We werken met belanghebbenden in het gebied waar de meeste overlast ervaren wordt aan een plan van aanpak, dat we in maart denken op te leveren. Daarbij onderzoeken we of een bedelverbod daar onderdeel van gaat zijn, omdat het zou kunnen helpen om de overlast te verminderen.’ De VVD is wel voor, mits de stad ‘sociaal en barmhartig’ kan blijven mét een bedelverbod. ‘De overlast in en rond het centrum te groot is geworden voor bewoners, ondernemers en bezoekers’, vindt raadslid Nick de Graaf. ‘De gemeente moet er alles aan doen om dit tegen te gaan.’ Ook Stadspartij DNF is voor: ‘Als je bedelen niet meer toestaat, faciliteer je het ook niet’, vindt fractievoorzitter Wendy Grutters. Om een bedelverbod in te stellen moet overigens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast worden. De gemeenteraad beslist dan na een voorstel vanuit het college of dit gebeurt.

Postadressen en regiogemeentes

GroenLinks ziet liever andere maatregelen dan een bedelverbod. Enerzijds is dat het vergroten van plaatsen in de opvang, maar anderzijds gaat het ook om financiële maatregelen. ‘Kunnen we niet de wijze waarop dak- en thuislozen een postadres en daarmee een uitkering kunnen krijgen vereenvoudigen?’ vraagt raadslid Jouke Osinga. ‘Of actief kwijtschelden van de kostendelersnorm als een bijstandsgerechtigde een dakloze in huis neemt?’ ‘De kostendelersnorm kunnen we al aan de kant zetten als iemand verblijft bij iemand met een uitkering. Bij postadressen kijken of we dit kunnen verbreden en versimpelen, maar we moeten wel een handvat hebben om fraude mee te vermijden. Overigens zouden alle regiogemeentes ons een geweldige dienst bewijzen als zij ook met een postadressystematiek zouden gaan werken. We helpen nu een hoop mensen op die naar een gemeentepostadres in Nijmegen komen terwijl ze nooit in deze stad gewoond hebben. Dit terwijl we samen met als regio Gelderland-Zuid verantwoordelijk zijn voor de opvang van dak- en thuislozen. voor dak- en thuislozenopvang.’

Achtergronden

Volgens de VVD zijn er signalen dat er onder de bedelaars ook mensen uit Oost-Europa zijn die elke dag gebracht en opgehaald worden. ‘Dat hoor ik al jaren,’ zegt de burgemeester, ‘maar het wordt tot nu toe niet bevestigd in onderzoek. Er zijn zeker mensen uit Oost-Europa bij, maar of dit systematisch gefaciliteerd wordt, hebben we nog niet in mee beeld. Overigens vinden we achtergronden en omstandigheden belangrijk, want die zijn allesbepalend voor het antwoord dat je moet gaan bieden. Afkomst is niet zo interessant voor ons.’

In beeld

De gemeente laat momenteel een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar alle dak- en thuislozen in Nijmegen. Dat wil niet zeggen dat mensen momenteel niet al in beeld zijn, benadrukt wethouder Grete Visser (D66). ‘De wijkagent weet precies waar al deze mensen overnachten. Ik ben een keer mee geweest, en dat heeft me de ogen geopend. Mensen slapen in tentjes met flessen waar ze in plassen en waarmee ze zichzelf vervolgens warm houden. De wijkagent klopt geregeld aan om te vragen hoe het met ze gaat. Daarom vind ik het ook moeilijk om het alleen over overlast te hebben, want het gaat wel over mensen met ieder hun eigen verhaal.’ Een belangrijk probleem is volgens Visser dat er geen woningen zijn voor daklozen om naar uit te stromen. ‘We hebben nog geen Skaeve Huse of betaalbare woningen beschikbaar. Wel zijn we erover in gesprek met woningcorporaties.’

Keuzes

‘Er loopt ook een aantal mensen rond tussen deze dak- en thuislozen die een hoger inkomen verdienen dan best betaalde ambtenaar van de gemeente, wat ik overigens zelf ben’, zegt de burgemeester. ‘Die mensen gebruiken dit geld niet om huur of boodschappen te betalen, maar om een verslaving in stand te houden. Deze cirkel moet je zien door te knippen. We hebben een voorziening waarin hulpverleners hun uiterste best doen om deze mensen te helpen. Maar het helpt ook niet dat verslaafden op straat steeds geld toegestopt krijgen in plaats van iets te eten. Vaak zitten er keuzes achter die ervoor zorgen dat mensen in deze situatie verkeren. Zo lang die keuze er is, kunnen wij als overheid geen mensen van straat halen. De belangrijkste oplossing zit uiteindelijk aan de voorkant: zorgen dat mensen een ander levenspad kiezen.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}