College: ‘Bouw woon-zorgcomplex Bredestraat moet stilgelegd worden’

College: ‘Bouw woon-zorgcomplex Bredestraat moet stilgelegd worden’

NIJMEGEN – De verbouwing van het gemeentelijk monument Sancta Maria aan de Bredestraat in Nijmegen moet onmiddellijk stopgezet worden, heeft het Nijmeegse college bepaald. Vergunninghouder Van de Water Beheer BV houdt zich volgens het college niet aan de afspraken.

Woon-zorgcomplex

Het gemeentelijk monument Sancta Maria aan de Bredestraat 170 te Nijmegen wordt verbouwd tot een woon-zorgcomplex. In het bouwdeel worden op de begane grond en de eerste verdieping in totaal 14 appartementen gerealiseerd en op de zolder 10 studio’s. De appartementen/studio’s zullen verhuurd worden aan ouderen, die naar behoefte zelfstandig zorg inkopen. Voor deze verbouwing is in 2019 een omgevingsvergunning verleend. ‘Na controles is echter gebleken dat er niet wordt gebouwd conform omgevingsvergunning’, laat het college weten. ‘Meerdere strijdigheden zijn geconstateerd. Daarna gemaakte afspraken, waaronder het indienen van een nieuwe aanvraag voor nieuwe omgevingsvergunning, zijn niet nageleefd en een opgelegde bouwstop heeft vergunninghouder Van de Water Beheer BV niet doen besluiten de werkzaamheden te staken.’

Strijdigheden

Tijdens het vergunningenproces is rekening gehouden met monumentale delen van het pand. In het kader van brandveiligheid is gekozen voor een sprinklerinstallatie. Op deze manier met deze uitgangspunten is het plan uiteindelijke vergund. ‘De vergunninghouder heeft er echter voor gekozen om geen sprinkler te installeren’, vertelt het college. ‘Ook kiest hij voor een sterk gewijzigde indeling van de verschillende verdiepingen. Vooral de begane grond en zolder worden ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat er andere ingrepen aan het pand worden dan gedaan dan vergund. Denk daarbij aan muurdoorbraken, wijziging van de brandcompartimentering, verwijderen van paneeldeuren, aanbrengen van verlaagde plafonds om het ‘nieuwe’ leidingwerk weg te werken. Gaandeweg komen er steeds meer strijdigheden bij. Het hier gaat om een professionele bouwer met een deskundig team van architecten en advocaten om zich heen waarvan verwacht mag worden dat hij weet wat wel en niet kan, is meermaals duidelijk gemaakt dat op alle punten die zijn gewijzigd een wijzigingsaanvraag noodzakelijk is.’

Bouwstop

Bij het opleggen van een bouwstop moeten alle werkzaamheden gestaakt worden. ‘Met de bouwstop wordt beoogd dat de werkzaamheden worden gestaakt om zo te voorkomen dat er een situatie ontstaat die niet meer vergunbaar en onomkeerbaar is’, zegt het college. ‘Ook het voorkomen van (verdere) schade aan het monument is een doel van de bouwstop. Ook wordt beoogd dat vergunninghouder een gewijzigde aanvraag indient. Deze is noodzakelijk.’ Blijkt deze bouwstop achteraf onterecht dan kan vergunninghouder verzoeken om schadevergoeding.

Dwangsom

Als de eigenaar niet voldoet aan de last in de aanschrijving wordt voorgesteld een dwangsom van 25.000 euro per geconstateerde overtreding op te leggen met een maximum van 100.000 euro. ‘Gebleken is dat een eerder opgelegde dwangsom van 12.500 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 25.000 euro geen reden is geweest om te stoppen met bouwen’, aldus het college. ‘De financiële prikkel was blijkbaar onvoldoende. Daarom is nu een hogere dwangsom gerechtvaardigd.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}