College Druten wil lokale woningzoekenden geen voorrang geven

College Druten wil lokale woningzoekenden geen voorrang geven

DRUTEN – Het college van B&W van Druten vindt dat woningzoekenden die in een bepaalde kern wonen geen voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van woonruimte in die kern. Dat schrijft het college in een brief aan de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Druten.

De Adviesraad had gepleit dat de inwoners van verschillende kernen voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van levensloopbestendige huizen in die kernen. Als voorbeeld noemde de Adviesraad het dorp Deest, waar een aantal levensloopbestendige woningen worden gebouwd.

Levensloopbestendige huizen

Enkele inwoners van Deest hadden zich hiervoor aangemeld, om zo in Deest te kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Als zij voorrang zouden krijgen, dan zouden er waarschijnlijk huizen vrijkomen die weer voor jongeren uit het dorp een optie zouden kunnen zijn, zo stelt de Adviesraad.

Volgens de Adviesraad bleek er veel animo te zijn voor deze levensloopbestendige huizen en de toewijzing gebeurde daardoor via loting. Vervolgens werden alle Deestenaren uitgeloot.

College wil gelijke kansen woningzoekenden

De Adviesraad is van mening dat door deze uitloting de sociale samenhang verder onder druk komt te staan. Inwoners van het dorp die al op leeftijd zijn, worden zo gedwongen in hun ongeschikte huizen te blijven of moeten kiezen voor oplossingen elders, aldus de Adviesraad.

Het college van Druten vindt dat alle woningzoekenden in een bepaalde regio zoveel mogelijk gelijke kansen moeten hebben en dat iedereen vrij is om te bepalen waar men wil wonen. Zo is het ook vastgelegd in de regionale huisvestingsverordening. Het college staat verder op het standpunt dat het toepassen van uitzonderingen het toewijzingssysteem voor woningzoekenden onoverzichtelijk en onduidelijk maakt.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}