College en vereniging willen alle pandeigenaren belasten voor investeringen in kwaliteit centrum Wijchen

College en vereniging willen alle pandeigenaren belasten voor investeringen in kwaliteit centrum Wijchen

WIJCHEN – Een belasting binnen een Bedrijven Investeringszone (BIZ) die geherinvesteerd wordt in de kwaliteit van het centrum van Wijchen moet ervoor gaan zorgen dat alle pandeigenaren in centrum van Wijchen daaraan gaan meebetalen. Nu draagt ongeveer 40 procent nog niet bij aan het kwalitatief op peil houden van de uitstraling van het centrum van Wijchen. Het college biedt dit voorstel aan aan de gemeenteraad op verzoek van de Vereniging Pandeigenaren Wijchen Centrum (VPWC).

"Zien vaak dat hoofdkantoren landelijke ketens niet willen meebetalen"

In mei deed het bestuur van de VPWC het verzoek aan het college om te helpen bij het opzetten van een Bedrijven Investeringzone. De vereniging draagt al negen jaar bij aan het kwalitatief op peil houden van de uitstraling van het centrum van Wijchen en vertegenwoordigt bijna 60 procent van alle pandeigenaren. “Dat betekent dat ongeveer 40 procent niet aangesloten is en ook niet financieel bijdraagt”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). “Wat we vaak zien is dat het hoofdkantoor van landelijke ketens vindt dat het leveren van een bijdrage vanuit de pandeigenaar om te investeren in centrum niet hun taak is en dat ze er niet aan mee willen betalen. Maar de andere pandeigenaren willen dat ze dat wel gaan doen. Die investeringen zorgen voor een aantrekkelijker en beter centrum dat meer bezoekers trekt, waar zij ook van profiteren. Om dat te ondervangen én om te kunnen blijven werken aan een toekomstbestendig centrum stellen we op hun verzoek dus nu een BIZ voor.”

"Mag ervan uitgaan dat bedragen overeenkomen met wat pandeigenaren nu betalen"

Bedrijven betalen zelf reclamebelasting, een BIZ-heffing wordt ten laste gelegd aan pandeigenaren op basis van het pand. “Beide beogen hetzelfde doel: het aantrekkelijker en beter maken van het centrum zodat er meer bezoekers komen", zegt Derks. "Net zoals bij reclamebelasting, zal de gemeente de geïnde belasting overmaken naar de stichting die het investeert in de kwaliteit van het centrum. Je mag ervan uitgaan dat de bedragen die pandeigenaren moeten gaan betalen overeenkomen met wat aangesloten pandeigenaren nu al betalen.” De gemeenteraad moet nu de bijbehorende verordening met de ‘spelregels’ gaan vaststellen. “Daarna zal een peiling plaatsvinden onder pandeigenaren, die ze zelf gaan uitvoeren. Daarbij geldt dat de meerderheid bepaalt.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}